Turpināsies projektu pieņemšana līdzfinansējuma saņemšanai mājokļu siltināšanai

17.11.2009.

Š.g. 23.novembrī Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra uzsāks projektu iesniegumu pieņemšanu ERAF aktivitātes „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 8.kārtā.


2009.gada 14.aprīlī Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra uzsāka projektu iesniegumu pieņemšanu ERAF aktivitātē. „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. Aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Līdz š.g. 20.novembrim vēl norit projektu iesniegumu pieņemšana 7.kārtā.


Aktivitātes ietvaros pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 14 139 549,92 lati. Līdz šim, 6 kārtu ietvaros ir saņemti 89 projektu iesniegumi no 24 apdzīvotajām vietām. Visvairāk ir saņemti projektu iesniegumi no Valmieras (30), Rīgas (11), Ventspils ( 9), un Liepājas (6).


No pirmajās piecās kārtās iesniegtajiem projektiem ir apstiprināti 62 un par 14 projektu īstenošanu ir noslēgti līgumi. Informāciju par noslēgtajiem līgumiem un projektu īstenošanas gaitu var atrast http://esfondi.bema.gov.lv/aktuali/daudzdz-dz-maju-renovac-projektu-isten-gaita.html.


Par 8.kārtu


Projektu iesniegumu pieņemšana daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai 8.kārtas ietvaros tiks uzsākta š.g. 23.novembrī. Šajā kārtā pieejamais finansējums ir 7 351 569,34 lati.


Projektu iesniegumu pieņemšana šajā Aktivitātē turpināsies līdz paziņojumam par projektu iesniegumu pieņemšanas pārtraukšanu, t.i., līdz tam brīdim, kad Aktivitātes ietvaros pieejamais finansējums būs izlietots.


Informējam, ka projektu iesniegumu savstarpējā salīdzināšana šajā kārtā notiek kalendārā mēneša ietvaros.


Kur iesniegt projektu?


Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā, LV-1010 personīgi (darba dienās no 8:30 līdz 17:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 12:30) vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv, elektroniska dokumenta formātā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu.


Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911.


Sīkāku informāciju par aktivitāti var atrast http://esfondi.bema.gov.lv.


Informāciju sagatavoja:
Inese Bērziņa
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.