PIEŠĶIRTI PREIĻU NOVADA DOMES ATZINĪBAS RAKSTI

12.11.2009.

Sakarā ar Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienu saskaņā ar Preiļu novada domes lēmumu ar Preiļu novada domes Atzinības rakstiem tiks apbalvoti iedzīvotāji, iestāžu, uzņēmumu un organizāciju pārstāvji:


Janīna Beča – Aizkalnes pagasta iedzīvotāja, par ilgstošu un rosīgu darbu sabiedriskā labuma aktivitātēs Aizkalnes pagastā,
Aigars Bernāns – Pieniņu Romas katoļu draudzes prāvests, par ieguldījumu jaunatnes garīgo vērtību stiprināšanā un kultūrvides attīstībā,
Pēteris Bernāns – Preiļu 1. pamatskolas direktora vietnieks, par ilggadēju un radošu darbu jaunās paaudzes izglītošanā,
Veronika Silvija Bogotā – Priekuļu pamatskolas skolotāja un sabiedriskā centra „Nianse” vadītāja, par sekmīgu pedagoģisko darbu un radošām aktivitātēm pagastā,
Rita Boļšakova – Preiļu rajona tiesas priekšsēdētājas palīdze, par ilggadēju un godprātīgu darbu Preiļu rajona tiesā,
Jevģenija Čelnokova – par radošu darbu pensionāru mākslinieciskās pašdarbības aktivitāšu organizēšanā,
Janīna Dimpere – par aktīvu darbu pensionāru mākslinieciskās pašdarbības kolektīvos,
Aivars Džeriņš – z/s „Kļavas” īpašnieks, par piena lopkopības attīstības veicināšanu Aizkalnes pagastā,
Jānis Džeriņš – a/s „Preiļu siers” sanitārtehniķis, par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,
Pēteris Elsts – SIA „Preiļu slimnīca” saimniecības daļas vadītājs, par labu un apzinīgu darbu,
Zoja Fatejeva – SIA „Preiļu slimnīca” medicīnas māsa, par labu un apzinīgu darbu,
Ineta Ivanova – Preiļu Valsts ģimnāzijas matemātikas skolotāja, par veiksmīgu un radošu darbu jauniešu izglītošanā un kvalitatīvu pedagoģisko darbību,
Jevģenijs Kuzņecovs – SIA „Preiļu saimnieks” finanšu daļas vadītājs, par godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,
Valentīna Liniņa – Salas pamatskolas direktore, par sekmīgu pedagoģisko un aktīvu sabiedrisko darbu,
Zoja Matvejeva – Aizkalnes pagasta iedzīvotāja, par darbu Aizkalnes pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā,
Sanita Meļko – Preiļu novada domes Attīstības daļas projektu vadītāja, par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,
Tekla Mežinska – Preiļu politiski represēto kluba biedre, par aktīvu sabiedrisko darbu,
Jānis Ondzulis – Preiļu 1. pamatskolas skolotājs, par radošu un mērķtiecīgu pedagoģisko darbību,
Marija Onufrijeva – slāvu biedrības „Raduga” valdes locekle, par aktīvu darbību slāvu kultūras saglabāšanā,
Leonīds Paškovs – SIA „Preiļu saimnieks” ūdensapgādes daļas elektriķis, par godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,
Arvīds Pīzelis – SIA „Preiļu saimnieks” apkures iekārtas operators, par godprātīgu un apzinīgu darbu uzņēmumā,
Ligita Popenkova – Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekle, par aktīvu darbu pensionāru sabiedrisko aktivitāšu organizēšanā,
Ivars Poplavskis – a/s „Preiļu siers” piena produktu pasterizācijas operators – par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,
Vija Prusaka – Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” skolotāja, par radošu pedagoģisko darbību,
Ina Rusiņa – Preiļu Galvenās bibliotēkas galvenā bibliotekāre, par aktīvu un radošu darbu ar bērniem,
Silvija Vija Rešilina – Preiļu pirmskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” skolotāja, par radošu pedagoģisko darbību,
Pēteris Romanovs – Preiļu novada domes tehniskās daļas galvenais speciālists, par ieguldījumu Preiļu novada attīstībā,
Lilita Staškeviča – a/s „Preiļu siers” laboratorijas vadītāja, par ieguldījumu uzņēmuma attīstībā,
Inna Stepanova – Preiļu 2. vidusskolas direktora vietniece, par radošu un kvalitatīvu pedagoģisko darbu,
Aivars Strods – Saunas pagasta pārvaldes elektriķis – santehniķis, par ieguldīto darbu pagasta saimnieciskajā dzīvē,
Irēna Suhodoļska – Preiļu novada Invalīdu biedrības biedre, par brīvprātīgu un nesavtīgu darbu pasākumu organizēšanā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
Marta Veita – SIA „Preiļu slimnīca” ārste, par ilggadēju un apzinīgu darbu medicīnā.


Atzinības raksti tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākumā 17. novembrī. Svētku pasākums sāksies plkst. 18.00 Preiļu novada kultūras namā.


 

Pēdējās izmaiņas: 12.11.2009.