Lauku atbalsta dienesta paziņojums

11.12.2009.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 7.jūlija noteikumiem Nr.525 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem””.


Projektu iesniegumu pieņemšanu notiks sekojošās kārtās:
1) 8. kārta no 2009. gada 11. decembra līdz 2010. gada 11. janvārim ar kopējo publisko finansējumu 10 000 000 LVL (desmit miljoni latu) apmērā;
2) 9. kārta no 2010. gada 12. janvāra līdz 2010. gada 12. februārim ar kopējo publisko finansējumu 5 000 000 LVL (pieci miljoni latu) apmērā;


Kārtās iesniegto projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no to apstiprināšanas brīža.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs pēc atbalsta pretendenta juridiskās adreses. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 11.12.2009.