Students par uzņēmēju 5 dienās!

11.11.2009.

Lai veicinātu uzņēmējdarbības iniciatīvu Latvijā un motivētu ideju bagātus jauniešus iesaistīties uzņēmējdarbībā, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra jau 4. gadu pēc kārtas rīko bezmaksas uzņēmējdarbības un inovācijas apmācību kursu studentiem „Kļūsti par uzņēmēju 5 dienās”. Apmācību ietvaros Latvijas augstāko izglītības iestāžu studentiem ir iespēja noklausīties speciālistu lekcijas un piedalīties praktiskās nodarbībās, lai no idejas nonāktu līdz biznesa plānam.


Kursu mērķis ir palīdzēt vecāko kursu studentiem ar inovatīvām biznesa idejām – papildināt viņu zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai šīs idejas tiktu pilnveidotas un īstenotas praksē, kā arī pārbaudīt savas spējas kļūt par uzņēmēju.. Ar šo apmācību palīdzību inovatīvo ideju autori tiek motivēti un iedrošināti uzsākt savu uzņēmējdarbību.


Šogad kursi tiek organizēti Liepājas Universitātē (16.novembrī), Banku augstskolā (23.novembrī), Rīgas Starptautiskās ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolas Daugavpils filiālē (23.novembrī) un Latvijas Universitātes Valkas filiālē (27.novembrī). Katrs Latvijas augstākās izglītības iestādes students var pieteikties kursiem, lai attīstītu savu biznesa ideju, tādā veidā uzsākot savu karjeru. 


Studenti kursu laikā no ekspertiem uzzinās, kā attīstīt biznesa ideju, kā piesaistīt investorus, zinošus ekspertus un, protams, klientus. Lai uzsāktu uzņēmējdarbību, ir jāatrisina dažādi praktiski jautājumi, kas arī tiks apskatīti kursu laikā. Tiek sagaidīts, ka kursos pieteiksies dažādu fakultāšu/nodaļu studenti (fizika, ķīmija, matemātika, bioloģija, filozofija u.c.), jo dalībniekiem nav nepieciešamas plašas priekšzināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbībā un finansēs, jo biznesa idejas šajā kursā palīdzēs attīstīt visu nozaru studentiem.


Sīkāka informācija un pieteikšanās apmācību kursam LIAA mājas lapā internetā: www.liaa.gov.lv
Apmācību kursi tiek organizēti Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras projekta „Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma” ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.


Papildu informācija:
LIAA Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Tālrunis: 67039422


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.