Draudzīgā aicinājuma ideja – „Uzdāvini grāmatu bibliotēkai!”

10.11.2009.

Draudzīgā aicinājuma ideja – tas ir dāvinātāja un dāvanas saņēmēja prieks, ko jau 1935. gada 28. janvārī iedibināja toreizējais Latvijas Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, aicinādams tautu atbalstīt skolu un lauku bibliotēkas. Pirms 74 gadiem dibinātā ideja – grāmatu dāvināšanas tradīcija – nav zaudējusi aktualitāti arī šodien.


Ikvienam mājās ir grāmatas, un, iespējams, dažas no tām jau sen ir izlasītas un vairs nav nepieciešamas. Ļausim šīm grāmatām uzsākt jaunu dzīvi un iepriecināt Preiļu Galvenās bibliotēkas apmeklētājus!


Preiļu Galvenā bibliotēka aicina ikvienu dāvināt gan bērnu un jauniešu grāmatas, lai veicinātu lasīšanu bērnu vidū un pilnveidotu bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem, gan nozaru literatūru un daiļliteratūru pieaugušajiem. Bibliotēka būs pateicīga arī par audio un video materiālu krājuma papildināšanu.


Kaut arī mūsu senčiem ir sakāmvārds, ka dāvinātam zirgam zobos neskatās, tomēr ir svarīgi apzināties, ka bibliotēka nevar savākt visas piedāvātās grāmatas, tāpēc mēs būsim pateicīgi saņemot jaunas vai mazliet lietotas grāmatas un audiovizuālos materiālus, kas ir izdoti pēc 2006.gada, jo dot – tas nenozīmē atbrīvoties no vecām un nevienam nevajadzīgām mantām. Jebkurš Jūsu dāvinājums vai ziedojums dos bibliotēkas apmeklētājiem  materiālu,  emocionālu un garīgu labumu.


Ikvienam ziedotājam tiks izteikta pateicība, publicējot viņa vārdu vietējos laikrakstos un dāvinātajā grāmatā.


Lai pasniegtu dāvanu, nav jāgaida īpaši svētki, dāvināšanas un dāvanu saņemšanas prieks notiek visa gada garumā!


Pirmo apkopojumu un pateicības vārdus dāvinātājiem publiski teiksim 2010.gada aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros.


Taču jau šodien mēs sakām sirsnīgu paldies aktīvākajiem grāmatu dāvinātājiem un atbalstītājiem grāmatu iegādē 2009.gadā:


Preiļu novada domei
Preiļu rajona padomei
Preiļu novada Izglītības pārvaldei
Apgādam „Zvaigzne ABC” Preiļu filiālei
Jānim Eglītim
Anitrai Poplavskai
Pēterim Maļinam
Lilijai Kalniņai
Sandrai Gavarei
Līgai Ļeonovai
Vitai Patmalniecei
Sintijai Lakovskai
Ievai Butlerei
Karolinai Motinai


 

Pēdējās izmaiņas: 10.11.2009.