Drīzumā noslēgsies pieteikumu iesniegšana konkursam „Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2010”

09.11.2009.

Novembra beigās noslēgsies kandidātu pieteikšanās dalībai Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā „Eiropas Uzņēmējdarbības veicināšanas balvas 2010”, tādēļ Ekonomikas ministrija aicina iespējamos kandidātus laikus pieteikties dalībai šajā Eiropas konkursā, kura mērķis ir identificēt un stimulēt veiksmīgas idejas un pasākumus uzņēmējdarbības veicināšanā, dalīties uzņēmējdarbības politikas labajā praksē un pieredzē, veicināt uzņēmējdarbības nozīmību sabiedrībā.


Politika, kas sekmē uzņēmējdarbību un rada labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai, jo īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem, ir izšķirīgi svarīga, lai Eiropas Savienība varētu atrisināt savu galveno prioritāro uzdevumu, t.i., stimulēt ekonomisko izaugsmi un izveidot jaunas darbavietas.


Dalībai konkursā var pieteikt pilsētu, rajonu, reģionu, kā arī publisko un privāto partnerību politiskās iniciatīvas projektus, kas sekmīgi darbojas vismaz 2 gadus un ir devuši nozīmīgu ieguldījumu ekonomikas attīstībā un uzņēmējdarbības veicināšanā noteiktā reģionā vai apvidū. Dalībnieka pieteikums latviešu un angļu valodā ir jāiesniedz LR Ekonomikas ministrijā. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš – 2009. gada 30. novembris.


Kandidāti var pieteikties vienā no piecām balvu kategorijām:
1. Balva par uzņēmējdarbības gaisotnes sekmēšanu
2. Balva par ieguldījumu iemaņās
3. Balva par uzņēmējdarbības vides uzlabošanu
4. Balva par uzņēmējdarbības internacionalizēšanu
5. Atbildīgas uzņēmējdarbības balva


Konkursa pirmās kārtas ietvaros notiks kandidātu nacionālā atlase – īpaši konkursam izveidota nacionālā žūrija noteiks Latvijas kandidātu, kas konkursa otrajā kārtā tiks izvērtēts Eiropas līmeņa atlasē. Atbilstoši konkursa nolikumam nacionālā līmenī pieteikumi tiks vērtēti līdz 2009.gada 7.decembrim. Eiropas līmeņa žūrija izvelēsies uzvarētājus, kuri tiks paziņoti īpašā konkursa apbalvošanas ceremonijā, kas notiks 2010. gada maija.


Papildu informācija par pieteikšanos konkursam un reģistrācijas veidlapas angļu un latviešu valodās pieejamas LR Ekonomikas ministrijas mājas lapā:


http://www.em.gov.lv/em/2nd/?cat=17715


Papildu informācija:
Ilze Lore
Ekonomikas ministrija
Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments
Uzņēmējdarbības un eksporta nodaļa
Tālr.:67013099
Fakss: 67280882
E-pasts:
Ilze.Lore@em.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2009.