Izsludinās foto konkursu Krāslavas un Zarasu (Lietuva) jauniešiem

09.11.2009.

Tuvākajā laikā projekta „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) ietvaros tiks izsludināts foto konkurss Krāslavas un Zarasu (Lietuva) jauniešiem „Manas pierobežas pilsētas tēls”. Konkursa labākos darbus paredzēts prezentēt foto izstādēs abās pilsētās, informē projekta koordinatore Ināra Dzalbe.


„New Quality Image” ir līdz šim lielākais apstiprinātais pārrobežu projekts Krāslavas vēsturē, kas tiek īstenots sadarbībā ar tā vadošo partneri Zarasu pašvaldību Lietuvā. Šādā veidā pašvaldības turpina INTERREG programmas projektā „Divreiz A6” veiksmīgi uzsākto sadarbību. Projekts „New Quality Image” paredz kompleksas aktivitātes abu pierobežas pilsētu tēla uzlabošanā, tai skaitā apmācot pašvaldību darbiniekus un izstrādājot jaunus pilsētvides plānošanas dokumentus, izstrādājot inovatīvus pilsētu prezentācijas materiālus, kā arī veicot vērienīgas investīcijas pilsētu centros.


Krāslavā šīs investīcijas tiks vērstas uz pilsētas kultūrvēsturiskā centra, kas ir 18.gadsimta valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis, rekonstrukciju atsevišķās tā daļās. Viena no daļām ir 18.novembra laukums ar tam pieguļošajām M.Tirgus un M.Rīgas ielām, Rīgas un Brīvības ielu posmi, kur tiek plānota trotuāru un zaļās zonas labiekārtošana. Otra daļa ir Krāslavas pils komplekss, kur tiek plānots turpināt jau uzsāktos darbus un sakārtot centrālos vārtus un atsevišķus žoga posmus, veikt grotas rekonstrukciju un muzeja jumta nomaiņu.


Zarasos (Lietuva) projekta ietvaros plānota jauna un unikāla pilsētvides objekta izveide – skvēra rekonstrukcija Bukonto ielā ar modernu spirālveida pastaigu tiltu pie ezera.


Tiks izstrādāti arī jauni abu pilsētu suvenīri un izdots fotoalbums par abām pierobežas pilsētām. Projektā jau veikti vairāki iepirkumi un daudzu tālāku pasākumu sagatavošanas darbi. Ir uzlabots Krāslavas pašvaldības mājas lapas www.kraslava.lv izskats un funkcionalitāte. Ir veikti topogrāfiskie uzmērījumi Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra dienvidaustrumu daļā, lai varētu sākt darbu pie tā tālākas attīstības plāna izstrādes.


Patlaban ir beidzies piedāvājumu iesniegšanas termiņš vairāku Krāslavas pilsētas vēsturiskā centra daļu rekonstrukcijas veikšanai. Paredzams, ka jau novembrī tiks pieņemti lēmumi un noslēgti līgumi par konkrētu darbu veikšanu.


Projekts „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās Zarasos un Krāslavā” („New Quality Image”) tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 2007. – 2013. gadam programmā, to īsteno Zarasu (Lietuva) rajona padome un Krāslavas (Latvija) novadu dome.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.