7. novembrī Pelēču KN balle

07.11.2009.

Spēlē Sandis Kiops Titāniks”Nakts Dejas”.
Sākums plkst. 22.00
Ieeja Ls 2.

Pēdējās izmaiņas: 07.11.2009.