11. novembrī biedrība “Preiļu NVO centrs” organizē NVO forumā “Kā dzīvojam…”

11.11.2009.

  


Pasaule pastāvēs tikmēr,
kamēr cilvēki turpinās
sadedzināt sevi,
lai radītu bākas.
/P. Vasks/


Forums notiks 2009. gada 11. novembrī plkst. 11.00, Kooperatīva ielā 6, Preiļos (3. stāvs).


FORUMA DARBA KĀRTĪBA


10.00 – 11.00 Dalībnieku reģistrācija. Rīta kafija


11.00 – 11.05 Foruma atklāšana
  /Biedrības “Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece/


11.05 – 11.20 Foruma dalībnieku svinīga uzruna
  /Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs/


11.20 – 11.50 Kā dzīvojam Latvijā
  /Biedrības „Latvijas lauku forums” valdes loceklis Valdis Kudiņš/


11.50 – 12.20 Kā dzīvojam Latgalē
  /Biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis/


12.20 – 13.00 Kafijas pauze


13.00 – 13.40 Kā dzīvo kaimiņi
  /Biedrības „Balvu rajona partnerība” stratēģijas administratīvā vadītāja Vineta Zeltkalne/
  /Balvu tālākizglītības centra vadītāja Maruta Castrova/


13.40 – 14.55 Kā dzīvojam novados
  /Biedrības „Aglonas novada sieviešu klubs „Neaizmirstules”” valdes priekšsēdētāja Inta Reča, projektu vadītāja Ineta Valaine/
  /Biedrības „Ģimeņu palīdzības centrs „Ligzda”” pārstāvis
  /Biedrības „Preiļu rajona partnerība” koordinatore Valija Vaivode/
  /Biedrības „Sīļukalna Zilais lakatiņš” valdes priekšsēdētāja Anisija Putine/
  /Biedrības „Sabiedriskais centrs Rudzāti” valdes priekšsēdētājs Ramiss Aļijevs, valdes locekle Saiva Ķuzule – Jansone/
  /Biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece/


14.55 – 15.00 Foruma noslēgums
  /Biedrības “Preiļu NVO centrs” direktore Ineta Liepniece/


Pieteikšanās dalībai forumā pa tālruni 28340855 vai e-pastu preilinvo@inbox.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.