Dzīvokļu īpašnieku biedrība „ES 1.” piedāvā privatizēto dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas organizēšanu

03.11.2009.

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „ES 1.”
Reg. Nr. 40008109085.
Reģistrācijas datums biedrību un nodibinājumu reģistrā: 2006. gada 7. decembris.


Dzīvokļu īpašnieku biedrība „ES 1.”, kura ir reģistrēta, saņēmusi atbilstošu sertifikātu un jau sekmīgi darbojas 2 gadus un apsaimnieko daudzdzīvokļu dzīvojamo māju Daugavpils 42, Preiļos, piedāvā savus pakalpojumus arī citu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašniekiem.


Biedrības mērķi:
• Pārvaldīt un apsaimniekot Biedrības valdījumā esošo dzīvojamo māju;
• Organizēt dzīvojamās mājas tehniskās ekspluatācijas nodrošinājumu, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību;
• Veikt dzīvojamās mājas renovāciju, nodrošināt ilgmūžības pastāvīgu palielināšanos un energoefektivitātes uzlabošanos;
• Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamās mājas koplietošanas telpu izmantošanu.


Par biedrību un iespējām iestāties tajā kontaktēties ar Dzīvokļu īpašnieku biedrība „ES 1.” valdes locekli Aini Noviku (tel. 29443577, e-pasts: ainisn@inbox.lv).

Pēdējās izmaiņas: 03.11.2009.