Valsts apmaksās trūcīgām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem

02.11.2009.

LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA
VESELĪBAS NORĒĶINU CENTRS
Cēsu iela 31 k-3, Rīga, LV-1012 • Tālr. 67043700 • Fakss 67043701 • E-pasts:
vnc@vnc.gov.lv


Atbilstoši pieņemtajiem grozījumiem Ministru kabineta 2006.gada 31.oktobra noteikumos Nr.899 „Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” trūcīgām personām no 2009.gada 1.oktobra izdevumus par zāļu grupas lētākajiem medikamentiem apmaksās pilnā apmērā.


Izdevumi tiks apmaksāti, ja laika periodā no 1.oktobra līdz 31.decembrim persona būs sasniegusi zāļu iegādes valsts nekompensētās daļas limitu Ls 12,5. 2010.gadā izdevumi par kompensējamajiem medikamentiem tiks apmaksāti, ja trūcīgā persona būs samaksājusi Ls 50 gada laikā. Ja zāļu iegādes valsts nekompensētās daļas izdevumi būs lielāki par noteikto limitu, tad VNC pārmaksāto naudas summu atmaksās personai.


Lai persona saņemtu izziņu par valsts nekompensētās daļas limita sasniegšanu, VNC nodaļā jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz sekojoši dokumenti:


 „Izziņas par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” kopija;
 kases čeki, kvītis (oriģināli), kas apliecina maksājumu veikšanu par kompensējamām zālēm;
 recepšu kopijas par kompensējamām zālēm, kuras izsniedza aptieka.


Nepieciešamos dokumentus un iesniegumu, var nosūtīt VNC nodaļai arī pa pastu. Būtiski uzsvērt, ka derīgi būs tikai tie kases čeki (kvītis), kas izdoti sākot ar š.g. 1.oktobri. Turklāt izdevumu apmaksa par zāļu grupas lētākajiem medikamentiem pilnā apmērā attiecas uz personām, kurām pašvaldībā izsniegta trūcīgās personas izziņa. Pašvaldību izdotā izziņa par mazturīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanu nebūs derīga.


VNC  nodaļu kontaktinformācija atrodama iestādes mājas lapā – www.vnc.gov.lv.
 
Piemēram, pacientam ar diagnozi stenokardija no valsts tiek kompensē zāles 50% apmērā. Atbilstoši noteiktajai kārtībai valsts kompensē zāles, kuras ir vislētākās līdzvērtīgu zāļu grupā (dažādu ražotāju piedāvātas zāles ar tādu pašu zāļu aktīvo vielu). Pacientam ar diagnozi stenokardija tiek izrakstītas zāles ar nosaukumu „A”, kuras ir lētākās grupā. Zāles ar nosaukumu „A” maksā Ls 2,02. Pacientam pienākas zāļu iegādes kompensācija 50% apmērā, tātad par šīm zālēm Ls 1,01 kompensē valsts, bet Ls 1,01 maksā pats pacients (valsts nekompensētā daļa).


Pašam pacientam ir jāseko līdzi veiktajiem maksājumiem. Tiklīdz pacients ir sasniedzis valsts kompensējamo medikamentu nekompensētās daļas limitu Ls 12,5, pacientam zāles tiks kompensētas pilnā apmērā no līdzekļiem, kas kompensācijai piešķirti saskaņā ar „Sociālās drošības tīkla stratēģiju”.


IESNIEGUMS (PDF) 


IZZIŅA par trūcīgas personas zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu maksimuma sasniegšanu kalendāra gada laikā (PDF) 


Valsts apmaksās trūcīgām personām izdevumus par kompensējamajiem medikamentiem (PDF)


Toms Noviks
Vecākais speciālists sabiedrisko attiecību jautājumos
Tālrunis: 67043709; 26655915
E-pasts:
toms.noviks@vnc.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.