Preiļu arodvidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” īstenošanā

02.11.2009.

 


Preiļu arodvidusskola piedalās Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
 „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes
 „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ) īstenošanā


Preiļu arodvidusskolas visiem audzēkņiem no 2009.gada 01.septembra ir iespēja saņemt ESF mērķstipendijas, iepriekš minētā projekta ietvaros.


Mērķstipendijas piešķir profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem, kuri apgūst kādu no akreditētām profesionālās arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmām.
Stipendiju piešķir un izmaksā saskaņā ar profesionālās izglītības iestādes direktora rīkojumu, izvērtējot izglītojamā iepriekšējā mēneša sekmes, mācību procesa apmeklētību, dalību profesionālās izglītības iestādes aktivitātēs ārpus mācību laika, kā arī ieguldījumu profesionālās izglītības iestādes pozitīvā tēla veidošanā.


Piešķirot mērķstipendiju ņem vērā iepriekšējā mācību mēneša rezultātus.


Piešķiramās mērķstipendijas apmērs, vienam profesionālās izglītības iestādes pirmā kursa izglītojamajam ir no 10 līdz 20 latiem mēnesī, otrā, trešā un ceturtā kursa izglītojamajiem no 20 līdz 50 latiem mēnesī.


Mērķstipendiju piešķir konkursa kārtībā, ņemot vērā mācību sasniegumu rezultātus un mācību stundu apmeklētību.


Izglītojamais, lai saņemtu šo mērķstipendiju, nedēļā drīkst nokavēt tikai 2 neattaisnotas mācību stundas nedēļā. Tāpēc, visiem izglītojamajiem novēlam veiksmi mācībās un sabiedriskajā darbā.


Projekta koordinators        S.Grigale


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.