Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu: Darba praktizēšanai papildus nepieciešamā inventāra iegāde aktīvā nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanai ESF fonda projekta i

02.11.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-65322766, Fakss +371-65307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2009/02 SP


3.Iepirkuma priekšmets: Darba praktizēšanai papildus nepieciešamā inventāra iegāde aktīvā  nodarbinātības pasākuma „Apmācība darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, ja darba devējs ir pašvaldība” īstenošanai ESF fonda projekta ietvaros, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: Sarunu procedūra tika veikta saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63. panta pirmās daļas 3. punktu.


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 1


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena Ls
(bez PVN )


SIA„DIJA  P”
Reģ.nr.41503035823


Rēzeknes iela 2, Preiļi,
LV-5301
t./fakss 65307001
e-pasts: dijap@inbox.lv


Ls 367,20


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 28. oktobris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums:  2009. gada 02. novembris


Paziņojums par iepirkumu (PDF) 


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr.65322766
Apstiprināja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 65307322


 

Pēdējās izmaiņas: 13.11.2018.