Kopumā saņemti 89 projektu pieteikumi daudzdzīvokļu māju siltināšanai

26.10.2009.

Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra sešu kārtu ietvaros Eiropas Savienības struktūrfondu aktivitātē „Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ir saņēmusi 89 projektu iesniegumus, no tiem 11 tika iesniegti 6.kārtā.


Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra visvairāk projektu iesniegumus ir saņēmusi no Vidzemes reģiona (34), Rīgas reģiona (25) un Kurzemes reģiona (17) un no Zemgales reģiona tika saņemts 7 projektu iesniegumi un no Latgales – seši.


Visvairāk projektu pieteikumi ir saņemti no Valmieras (30), Ventspils (9) un Rīgas (11) un Liepājas (6). Kopumā projektu pieteikumi ir saņemti no 24 apdzīvotām vietām.


Par aktivitāti


Aktivitātes mērķis ir paaugstināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitāti, lai nodrošinātu dzīvojamā fonda ilgtspēju un energoresursu efektīvu izmantošanu. Kopumā piecās atlases kārtās iesniegti 98 projektu pieteikumi. Kopumā piecās atlases kārtās iesniegti 78 projektu pieteikumi. Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra ir apstiprinājusi 56 projektu pieteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai, kuri tika iesniegti pirmajās četrās atlases kārtās. Aģentūra ir noslēgusi desmit līgumus ar sešām pilnvarotajām personām.


Kur iesniegt projektu?


Aģentūra atgādina, ka projektu iesniegumi jāiesniedz Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūrā, Mucenieku ielā 3, 201.kab., Rīgā (personīgi darba dienās no 8:30 – 17:00 vai pa pastu, kā arī sūtot uz elektroniskā pasta adresi: bema@bema.gov.lv elektroniska dokumenta formā parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu laika zīmogu).


Sīkāku informāciju par aktivitāti var iegūt interneta vietnē http://esfondi.bema.gov.lv.


Kontaktinformācija: Signe Kajaka, ES struktūrfondu ieviešanas departamenta Projektu ieviešanas nodaļas vecākā konsultante, tālr.: 67041956, e-pasts: Signe.Kajaka@bema.gov.lv, fakss 67041911.


Informāciju sagatavoja


Inese Bērziņa
Būvniecības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra
Sekot jaunumiem var arī interneta vietnē Twitter.com –
http://twitter.com/siltinam

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.