Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām tiek veidota jauna iniciatīva – „Kustība par neatkarīgu dzīvi”

29.10.2009.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija 2006. gada nogalē izveidoja darba grupu, kuras dalībnieki izstrādāja koncepciju „Par dzīvi sabiedrībā”, lai veidotu izpratni, kādiem būtu jābūt pakalpojumiem, kas spētu apmierināt ikviena cilvēka ar invaliditāti vajadzības un nodrošinātu tādas pašas iesējas kā ikvienam citam cilvēkam sabiedrībā.


Tomēr līdz šim ir trūcis pilsoniskās aktivitātes, lai spētu iedzīvināt neatkarīgās dzīves konceptu. Kā viens no iemesliem tam varētu būt nepietiekamā izpratne sabiedrībā un amatpersonu vidū par neatkarīgas dzīves nozīmību cilvēku ar invaliditāti dzīves kvalitātē. Tāpēc, lai veicinātu demokrātisko procesu attīstību un iedzīvinātu Latvijas sabiedriskajā vidē neatkarīgas dzīves ideju, tiek veidota jauna pilsoniska iniciatīva – „Kustība par neatkarīgu dzīvi”.


Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi būs virzošais spēks vides un sabiedrības attieksmes pārmaiņām, lai veicinātu pāreju no ilgstošas aprūpes pakalpojumiem cilvēkiem ar invaliditāti, kas nošķir cilvēkus no sabiedrības, uz vietējā pašvaldībā balstītiem pakalpojumiem.


24. oktobrī tika oficiāli nodibināta kustība, kas aktīvi darbosies visā Latvijā. Pateicoties reģionālajiem semināriem, kas notika Cēsīs, Jelgavā, Rīgā un Dagdā, kustībā ir dota iespēja iesaistīties cilvēkiem no dažādiem Latvijas reģioniem. Dagdas seminārā piedalījās arī pārstāvis no Preiļu novada invalīdu biedrības, un arī Preiļi tiks iesaistīti šīs kustības aktivitātēs ar mērķi uzlabot esošo stāvokli cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Tuvākais notikums, ko plāno rīkot šī kustība, būs iepazīšanās akcija „Ienāc uz tēju.”.


Lūdzam sekot informācijai par akciju un pārējiem pasākumiem.


Lolita Stupāne,
Preiļu Invalīdu biedrības pārstāve 

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2009.