Stājušies spēkā noteikumi Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtības pasākuma ,,Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” īstenošanai

29.10.2009.

2009. gada 21. oktobrī stājušies spēkā MK noteikumi Nr.1182 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtības pasākuma ,,Lauksaimniecībā neizmantojamās zemes pirmreizējā apmežošana” īstenošanai”.


Turpmāk atbalsta saņemšanai vairs nebūs jāslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu. Tāpat noteikumos izdarīti arī vairāki tehniski un redakcionāli precizējumi, kas precīzāk raksturo atbalsta saņemšanas nosacījumus, kā arī konkretizēti atbalsta pieteikšanās nosacījumi, kas attiecas uz projekta iesnieguma iesniegšanu, vienkāršota projekta iesnieguma forma.

Pēdējās izmaiņas: 29.10.2009.