Lauku atbalsta dienests izsludina projektu pieņemšanu pasākumā „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”

27.11.2009.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana” saskaņā ar Ministru kabineta 2008. gada 15.septembra noteikumiem Nr.754 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam „Tūrisma aktivitāšu veicināšana””.


Ceturtās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.gada 27.novembra līdz 2009.gada 29.decembrim.


Ceturtās kārtas pieejamais publiskais finansējums – 1 500 000 LVL (viens miljons pieci simti tūkstoši lati).


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no to apstiprināšanas brīža.


Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.


Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs juridiskai personai atbilstoši tās juridiskajai adresei, fiziskai personai atbilstoši projekta īstenošanas adresei. Reģionālo lauksaimniecības pārvalžu adreses ir atrodamas mājas lapā: www.lad.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 27.11.2009.