Noslēgumam tuvojas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētais biedrības Preiļu NVO centrs projekts `Biedrības `Preiļu NVO centrs` darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā`

11.11.2009.

  


Noslēgumam tuvojas EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenta finansētais biedrības Preiļu NVO centrs projekts „Biedrības „Preiļu NVO centrs” darbības atbalsta programma pilsoniskas sabiedrības stiprināšanai Preiļu rajonā”. Projektu administrē sabiedrības integrācijas fonds. Projekta realizācija tika uzsākta 2007. gada septembrī.


Projekta aktivitātes galvenokārt vērstas uz ilgtspējīgu Preiļu rajona nevalstisko organizāciju darbības attīstīšanu, paaugstinot Preiļu rajona nevalstiskā sektora kapacitāti, aktivizējot Preiļu rajona iedzīvotājus, uzlabojot sadarbību ar valsts pārvaldi, kā arī pilnveidojot informatīvos, publicitātes un sadarbības pasākumus.


Septembra vidū mācības 24 stundu mācību kursos ”Projektu izstrāde un vadības cikli” pabeidza un apliecības saņēma 20 dažādu NVO pārstāvji, kuri ieguva jaunas prasmes vai nostiprināja jau esošās projektu rakstīšanā. Kursos gūtās zināšanas nevalstiskām organizācijām dos iespēju piesaistīt finansējumu gan savas biedrības darbības uzlabošanai, gan savas apkārtējās vides un teritorijas labiekārtošanai. Kursos mācīties gribētāju skaits bija lielāks par plānoto, bet atteikts netika nevienam.


Iesaistoties NVO darbā, katram no mums ir iespējams gūt jaunas prasmes un iemaņas gan pasākumu, gan semināru organizēšanā, zināšanas gan projektu izstrādes, gan finansējuma piesaistes jautājumos, kā arī apgūt lietvedības pamatus, datorprasmes un biroja tehnikas lietošanu, pilnveidot komunicēšanās iemaņas.


Cilvēki sākuši aktīvāk iesaistīties nevalstisko organizāciju darbībā, regulāri tiek dibinātas jaunas organizācijas, aptverot visdažādākās interešu grupas.


Domāju, ka šajos smagajos ekonomiskajos apstākļos NVO loma sabiedrībā strauji pieaugs, jo darbs sabiedriskajā sektorā sniedz ne tikai morālu gandarījumu, bet pilnveido cilvēka personību un paplašina iedzīvotāju paziņu loku, kā arī paver jaunas iespējas darba tirgū.


Projekts noslēgsies ar NVO foruma ”Kā dzīvojam…” organizēšanu 2009. gada 11. novembrī.


Pasākumā piedalīsies nevalstisko organizāciju pārstāvji ne tikai no tuvējiem novadiem, bet arī no Latgales reģiona. Foruma darba kārtībā tiks aktualizēti labās prakses piemēri un NVO pastāvēšanas jautājumi. Uz forumu laipni aicināti visi esošie NVO pārstāvji, kā arī jaundibinātās NVO, lai smeltos jaunā pieredzē.


Sīkāka informācija dalībai forumā pa tālruni 65321603


Projekta koordinatore Ineta Liepniece

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.