Sākušies Preiļu novada pansijas būvdarbi

20.10.2009.

Preiļu novada Līčos ir sākušies Preiļu novada pansijas celtniecības darbi. Jau vairākas reizes ir notikušas sanāksmes, kurās piedalās Preiļu novada domes speciālisti, pasūtītāja – SIA „Preiļu saimnieks” pārstāvji, darbu izpildītāja SIA “Lata CMD” pārstāvji, projekta autori, būvuzraugi un apakšuzņēmēji. Tikšanās laikā tiek pārrunāti jautājumi par būvdarbu izpildes kārtību, termiņiem un tekošajiem darbiem.


Šī gada 3. septembrī ir noslēgts trīspusējs būvniecības darbu līgums, kurā paredzēts saskaņā ar konkursam iesniegto piedāvājumu un tehnisko projektu veikt ēkas Līčos, Jaunatnes ielā 1, rekonstrukciju, izveidojot Preiļu novada pansiju. Ēkas trešajā stāvā plānots izveidot Krīzes centru, kurā paredzēta īslaicīga uzturēšanās krīzes situācijās nonākušām personām. Te paredzēts izveidot vairākus dzīvokļus ar atsevišķām dušas telpām, tualetēm un kopīgu virtuvi.


Visi celtniecības darbi sadalīti trijās kārtās. Pirmās kārtas būvdarbu izpildes termiņš ir šī gada 15. decembris, otrās kārtas būvdarbi jāveic līdz 2010. gada 30. septembrim. Būvdarbu beigu termiņš – 2010. gada 15. decembris.


Būvdarbu kopējā līgumcena ir 470 193,48 lati. Pansijas būvniecības projekta „Preiļu novada Preiļu pagasta kultūras nama energoefektivitātes uzlabošana Jaunatnes ielā 1, Līčos” īstenošanai piesaistīts Valsts investīciju projekta finansējums 389 948,57 latu apmērā. Krīzes centra izveides izmaksas sastāda Ls 80 244,91, no kā 85% ir ERAF līdzekļi, 6% – valsts finansējums un 9% – pašvaldības līdzfinansējums.


Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītājs Zigmārs Erts pastāstīja, ka saskaņā ar projektu ēkai Līčos tiks uzbūvēta atsevišķa katlu māja un uzstādīts jauns apkures katls, pārbūvēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma, ierīkots lifts. Lai izveidotu atsevišķus dzīvokļus un telpas piemērotu pansijas prasībām, paredzēts pārbūvēt telpu sienas, nomainīt logus, veikt ēkas siltināšanu un kosmētisko remontu ēkas iekšpusē. Krīzes centram paredzēta arī mēbeļu un aprīkojuma iegāde.


Sākotnējās tehniskā projekta izmaksas sastādīja vairāk nekā vienu miljonu latu. Lai tās samazinātu, no projekta tika izņemti ēkas apkārtnes apzaļumošanas darbi, kas, izrādās, krietni sadārdzināja kopējās darbu izmaksas.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2009.