Noslēgts līgums ar akciju sabiedrību „Preiļu siers”

01.10.2009.

1. oktobrī tika noslēgts līgums starp akciju sabiedrību „Preiļu siers” un SIA „Preiļu saimnieks” par siltumenerģijas un karstā ūdens pārdošanu.


A/s „Preiļu siers” pārdos SIA „Preiļu saimnieks” siltumenerģiju, karsto ūdeni, dzeramo ūdeni un veiks notekūdeņu novadīšanu Daugavpils – A.Upīša ielu dzīvojamā masīvā. Siltumenerģijas cena noteikta 27 Ls/MWh (cenā nav iekļauts 21% PVN). Ūdens cena ir 0,29 Ls par 1 m³ (cenā nav iekļauts 21% PVN), kanalizācijas cena – 0,22 Ls par 1 m³ (cenā nav iekļauts 21% PVN).


Dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki un īrnieki par saņemtajiem pakalpojumiem maksās SIA „Preiļu saimnieks”. Līgumā ir noteiktas komunālo pakalpojumu cenas, par kādām šie pakalpojumi tiks nodrošināti Daugavpils – A.Upīša ielu dzīvojamā masīva iedzīvotājiem:


· siltumenerģija – 31,05 Ls/MWh (cenā nav iekļauts 10% PVN);
· aukstais ūdens 0,32 par 1 m3 (cenā nav iekļauts 21% PVN);
· kanalizācija – 0,24 par 1 m3 (cenā nav iekļauts 21% PVN);
· karstā ūdens uzsildīšana (padošana ar cirkulāciju) 1,55 Ls/m3 (cenā nav iekļauts 10% PVN);
· karstā ūdens uzsildīšana (bez cirkulācijas) Ls 1,24 m3 (cenā nav iekļauts 10% PVN).


Līguma noteikumi paredz, ka līgumā noteikto cenu a/s „Preiļu siers” un SIA „Preiļu saimnieks” var mainīt, savstarpēji vienojoties.


Līgums ir noslēgts uz gadu – līdz 2010. gada 1. oktobrim.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 

Pēdējās izmaiņas: 01.10.2009.