Aizkalnes pagasta divās ēkās apkuri organizē pagasta pārvalde

20.10.2009.

Sakarā ar iedzīvotāju ienākumu samazināšanos Preiļu novada domē jau ilgāku laiku diskutēja par to, kā ekonomiskāk organizēt apkuri Aizkalnes pagasta divās ēkās – pagasta 27 dzīvokļu dzīvojamajā mājā Raiņa ielā 10, Aizkalnē, un pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā.


Saskaņā ar Preiļu novada domes priekšsēdētāja Alda Adamoviča 2009. gada 30. septembra rīkojumu abās minētajās pagasta ēkās šajā ziemas sezonā apkuri organizēs un vadīs Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja Gunta Uzuleviča. Iepriekš siltumenerģijas piegādi abām ēkām nodrošināja SIA „Preiļu saimnieks”.


Pašvaldības atbildīgie speciālisti ir veikuši aprēķinus un secinājuši, ka, organizējot apkures procesu uz vietas, rodas līdzekļu ekonomija – samazinās transporta izdevumi, administratīvās izmaksas un kurināmā iegādes izdevumi. Līdzekļu ekonomija rodas tā rezultātā, ka visas organizatoriskos darbus var nokārtot uz vietas, nav nepieciešamības speciālistiem un darbu vadītājiem braukt no novada centra – Preiļiem.


Daļu malkas, kas nepieciešama apkures sezonai abām Aizkalnes pagasta ēkām, bija sagādājuši SIA „Preiļu saimnieks” darbinieki, atlikušā malkas daudzuma iegādei iepirkumu ir veikušas pārvaldes darbinieces.


SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks pastāstīja, ka Gunta Uzuleviča ar lielu degsmi un atbildības sajūtu ir uzņēmusies apkures organizēšanas procesa vadību – iegādāta malka, un šobrīd jau atrastas un apmācītas personas, kuras veiks kurinātāju pienākumus abām pagasta mājām.


Gunta Uzuleviča apstiprināja, ka šāds apkures risinājums kopumā būs izdevīgs iedzīvotājiem – siltumenerģijas izmantotājiem, jo, ja radīsies līdzekļu ekonomija, iegādājoties kurināmo un organizējot apkures procesu, tad noteikti par siltumu būs jāmaksā mazāk. Cik liels būs ieguvums, to varēs redzēt apkures sezonas laikā.


Maksa par pievadīto siltumenerģiju 27 dzīvokļu mājā un pagasta pārvaldes administratīvajā ēkā būs zināma, kad tiks veikti aprēķini, ņemot vērā apkures procesa izdevumus abās mājās. Maksa par siltumenerģiju tiks apstiprināta nākošajā novada domes sēdē.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 


 

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2009.