NEPILNA LAIKA STRĀDĀJOŠAJIEM BEZMAKSAS IESPĒJA CELT KVALIFIKĀCIJU!

23.10.2009.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ     
          
Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām
Nodarbinātības valsts aģentūra pateicoties Eiropas Sociālā fonda finansējumam īsteno projektu
 „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”(Nr.1 DP/1.3.1.1.5./09/IPIA/NVA/001)


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā profesionālo apmācību komersantu nodarbinātām personām. Darbiniekiem, kuri:
• strādā nepilnu darba laiku,
• pašreizējā darba vietā nodarbināti ilgāk par 6 mēnešiem;
• darba laiks samazināts vismaz 1 mēnesi pirms iesaistes pasākumā;
ir iespēja apgūt ar darba devēja profesionālo darbības jomu saistītas profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, kuru darbinieks izvēlas sadarbībā ar darba devēju


Darba devēja ieguvums
• Atbilstoši izmaiņām uzņēmumā paaugstināta vai mainīta darbinieku kvalifikācija
• Iespēja pielāgoties tirgus svārstībām
• Iespēja operatīvi atgriezties pie darbinieku pilnas noslodzes
• Ieguldījums līdzšinējo darba vietu saglabāšanā
• Iespēja uzlabot darbinieku profesionālo elastību


Darbinieka ieguvums
• Samazināts ekonomisko faktoru radītais bezdarba risks un saglabāta darba vieta
• Iegūta profesionālā kvalifikācija vai pilnveidotas profesionālās prasmes un iemaņas
• Veicināta konkurētspēja


 Profesionālās apmācības kupons
• Lai iesaistītos profesionālajā apmācībā, NVA izsniedz kuponu profesionālās izglītības programmu apguvei. Kuponu var saņemt darbinieki, kuri uzņēmumā nodarbināti nepilnu darba laiku. Profesionālās tālākizglītības programmu kupona maksimālā vērtība ir līdz 500 latiem un profesionālās pilnveides izglītības programmām kupona vērtība līdz 300 latiem. Lai saņemtu kuponu apmācībai, jāiesniedz darba devēja apliecinājums par darba laika samazinājumu un apmācību nepieciešamību


Iespējas
• Saņemot profesionālās apmācības kuponu, uzņēmuma darbiniekam ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi un apmācību programmu
• Profesionālās apmācības maksimālais ilgums ir 6 mēneši
• NVA apmācību laikā nodrošina stipendijas 70 latu apmērā par kalendāro mēnesī
• Ja izvēlētās apmācību izmaksas pārsniedz noteikto apmēru, ko sedz NVA, persona vai darba devējs var apmaksāt izmaksu starpību


Informācijai
• Apmācību programmas NVA akceptēto izglītības iestāžu sarakstā, kas pieejams NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv  Darba devējiem ”Profesionālā apmācība ar kuponu sistēmu dīkstāves darbiniekiem”
• Saraksts tiek papildināts ar darbinieka izvēlēto profesionālās apmācības programmu, izglītības iestādei piedaloties NVA organizētajā iepirkumā
• Darba devēja apliecinājuma veidlapa ir pieejama NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv Darba devējiem


Kur meklēt papildu informāciju?
• Visās NVA filiālēs pie projekta „Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām” koordinējošā eksperta
• Aktuālo informāciju un kritērijus iesaistīšanās nosacījumiem NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv Darba devējiem


NVA Preiļu filiāles ESF projekta
“Profesionālā apmācība bezdarba riskam
pakļautām personām” koordinējošais eksperts
E-pasts:
anita.anspoka@nva.gov.lv
Tālr.: 65324315, Mob.: 28233093


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.