Iespējams saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas

23.10.2009.

No 2009. gada 1. septembra Preiļu novada bāriņtiesā strādā psihologs, kura konsultācijas var saņemt bez maksas. Pieņemšanas laiks pirmdienās un otrdienās no plkst. 8.30 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 17.00 Preiļu rajona padomes ēkā, 47. kabinetā.


Dažkārt katram no mums nākas saskarties ar dzīves grūtībām, kad profesionāla psihologa konsultācija varētu sniegt nepieciešamo atbalstu. Psihologa galvenais uzdevums ir palīdzēt cilvēkam orientēties sarežģītās dzīves situācijās un rast izeju no tām. Psihologs konsultē ģimenes ar bērniem un jauniešiem sekojošās situācijās:


· psiholoģiskā atbalsta sniegšana krīzes situācijās;
· atbalsta sniegšana vecākiem, risinot bērnu audzināšanas problēmas;
· emocionālu problēmu gadījumos (pastāvīgu baiļu sajūta, vientulības sajūta, kauns, depresija);
· mācību grūtību iemeslu novērtēšana;
· pēkšņas pārmaiņas bērna uzvedībā;
· bērns ir uzticējis kādu problēmu, kuru nevar vai nedrīkst risināt vienpersoniski, un ir nepieciešama konsultācija;
· sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām
· citos gadījumos.


Psihologs nav mediķis un neizraksta zāles. Viņš strādā ar psihiski veseliem cilvēkiem, kam radušās psiholoģiska rakstura grūtības.


Informācija, ko psihologs ieguvis par savu klientu, pildot profesionālos pienākumus, ir konfidenciāla, izņemot likumā noteiktos gadījumus.


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2009.