Preiļu 1. pamatskolas atbalstam nodibināta biedrība „Savai skolai”

20.10.2009.

Šī gada 29. aprīlī ir reģistrēta biedrība „Savai skolai”, kuras dibināšanas mērķis ir papildus finansējuma piesaistīšana Preiļu 1. pamatskolas vajadzībām. Plānotie finansējuma iegūšanas avoti ir biedru naudu iemaksas, piedalīšanās projektos un sponsoru (mecenātu) piesaistīšana.
Biedrības dibinātāji ir Skolas padomē esošie vecāki Juris Erts, Irēna Kjarkuža, Skaidra Mukāne, Maruta Plivda un Sandis Šķēps.


Skolas padomē iesaistītie vecāki aicina Preiļu 1. pamatskolas bērnu vecākus, kā arī visus pārējos skolas atbalstītājus kļūt par biedrības „Savai skolai” biedriem, lai ar biedra naudas iemaksām, savām idejām un iniciatīvu projektu sagatavošanā un realizēšanā atbalstītu skolu.
Biedrības mērķi ir sabiedrisku, izglītojošu un apmācības pasākumu organizēšana, līdzekļu piesaiste mācību procesa kvalitātes uzlabošanai, bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana, nometņu organizēšana, pasākumu organizēšana invalīdiem, bāreņiem un daudzbērnu ģimeņu bērniem, brīvā laika organizēšana, talantīgo bērnu izaugsmes iespējas veicināšana, pieredzes apmaiņa, tiešu kontaktu veidošana ar citām biedrībām, sakaru uzturēšana un sadarbība ar dažādām institūcijām un organizācijām Latvijā un arī aiz tās robežām, investoru piesaiste.


Biedrības „Savai skolai” pirmie atbalstītāji ir AS Swedbank un AS SEB banka, kuras atrada iespēju atvērt norēķinu kontus biedrībai bez maksas. Paldies bankām par šo iespēju!
Lai kļūtu par biedrības biedru, jāuzraksta iesniegums un tas jānodod skolas kancelejā vai kādam no klašu audzinātājiem.


Veikt ieskaitījumus kontā ziedojumu veidā var arī jebkura fiziska vai juridiska persona, nekļūstot par biedru.


Biedrības rekvizīti:
Biedrība „Savai skolai”,
Reģistrācijas numurs: 40008140017,
Kontu numuri: 
AS Swedbank – LV93HABA0551025435138 LVL (bankas kods);
AS SEB Banka – LV86UNLA0050014153640 LVL (bankas kods ).


Biedrības valdes sēdē noteikts biedra naudas apmērs – LVL 6.00 gadā.


Plašāka informācija (reģistrācijas apliecība, iesnieguma forma, statūti) atrodama Preiļu 1. pamatskolas mājas lapā www.p1p.edu.lv vecāku sadaļā. 


Juris Erts,
biedrības valdes priekšsēdētājs


 

Pēdējās izmaiņas: 20.10.2009.