VID: Informācija robežšķērsotājiem

20.10.2009.

LATGALES REĢIONĀLĀ IESTĀDE
Reģ. Nr.90000667553, Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406211, fakss 65406335
e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv; www.vid.gov.lv


Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2009.gada 23.oktobrī spēkā stāsies likums „Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, saskaņā ar kuru ir samazināts tabakas izstrādājumu daudzums, ko fiziska persona var ievest Latvijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības valstis, kā arī noteikts, ka šo tabakas izstrādājumu apjomu var ievest valstī ne biežāk kā vienu reizi dienā.


Jaunie grozījumi likumā ievieš atšķirības starp ceļotājiem, kas ceļo ar aviotransportu, un citiem ceļotājiem, piemērojot lielākus kvantitatīvos ierobežojumus tiem ceļotājiem, kuri neceļo ar aviotransportu.


Proti, pieņemtie grozījumi likumā paredz, ka no 2009.gada 23.oktobra, nemaksājot akcīzes nodokli, persona, ja tā neceļo ar gaisakuģi, savam patēriņam varēs ievest 40 cigaretes vai 20 cigarillas, vai 10 cigārus, vai 50 gramus smēķējamās tabakas.


Savukārt, ja persona ceļo ar gaisakuģi, tad savam patēriņam, nemaksājot akcīzes nodokli, tā var ievest līdz šim likumā noteikto tabakas izstrādājumu daudzumu, t.i., 200 cigaretes vai 100 cigarillas, vai 50 cigārus, vai 250 gramus smēķējamās tabakas.


Likuma grozījumos iekļauts arī nosacījums, kas ierobežo vairākkārtēju akcīzes preču ievešanu vienas diennakts laikā. Šāda ierobežojuma mērķis ir samazināt no trešajām valstīm ievesto akcīzes preču apjomu, kas atbrīvotas no akcīzes nodokļa, tādējādi samazinot nelikumīgas komercdarbības risku. Tādēļ akcīzes nodokļa atbrīvojumus piemēro, ja šāda preču ievešana nenotiek regulāri, t.i., ne biežāk kā vienu reizi dienā, kā arī ja šīs akcīzes preces paredzētas fiziskās personas personīgai vai ģimenes lietošanai.


Regularitātes princips ir piemērojams ne tikai tabakas izstrādājumiem, bet arī pārējām akcīzes precēm, kuras fiziska persona personīgajā bagāžā ieved no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.