Preiļu novada vakara un neklāties vidusskola aicina jauniešus iegūt vidējo izglītību

16.10.2009.

Preiļu novada vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola atrodas Celtnieku ielā 2 (2.stāvā), Preiļos. Kopš 1. septembra esam Preiļu novada iestāde, un 5. oktobrī esam pārkāpuši 61. pastāvēšanas gada slieksnim.


Skolā mācās 159 skolēni, no tiem 35 jaunieši mācās 7. – 9. klasēs (klātienes apmācība), pārējie – 124 – mācās vidusskolas klasēs ar neklātienes apmācību. Pamatskolas programmas ir ļoti līdzīgas vispārizglītojošo skolu programmām, atšķirība ir tā, ka programmā nav sporta un mājturības. Skolā strādā 18 pieredzējuši, zinoši un saprotoši pedagogi, starp tiem arī sociālais pedagogs.


Skolā mācās skolēni, kuri dažādu iemeslu dēļ nav varējuši mācīties dienas skolās vai kuriem ir bijis pārtraukums mācībās. Klasēs skolēnu skaits nav liels, tāpēc ir iespējama individuāla pieeja katram jaunietim. Vidusskolas klasēs mācās dažāda vecuma strādājoši, dzīves gudri skolēni, kuri bagātina arī pedagogu pieredzi.


Mācības notiek nelielās, bet mājīgās telpās. Ikdienā rūpējamies par telpu estētisko noformējumu, lai skolā izglītojamie justos kā mājās, kur viņi ir gaidīti un mīlēti.


Vakarskola paredzēta strādājošiem iedzīvotājiem, kuriem vēl nav vidējās vai pamatizglītības. Mūsu mērķis ir sagatavot cilvēku dzīvei, lai pēc vispārējās vidējās izglītības iegūšanas katrs varētu iesaistīties darba tirgū un tālāk veicināt karjeras izaugsmi. Bieži vien mācoties vakarskolā, uzlabojas izglītojamo dzīves kvalitāte, jo aptuveni 25% no skolas absolventiem studē augstskolās un koledžās, citi turpina iesākto darbu vai atrod darbu. 1/3 no pamatizglītību ieguvušajiem audzēkņiem turpina mācības skolā, lai iegūtu vidējo izglītību, pārējie iestājas arodvidusskolās vai turpina strādāt.


Katru gadu skolas audzēkņi piedalās mācību priekšmetu olimpiādēs un gūst arī atzinības valsts mēroga olimpiādēs.


Skola lepojas ar saviem absolventiem, kuriem ir darbs un kuri var realizēt sevi kā frizieri, pavāri, šoferi, skolotāji, muzeja darbinieki, grāmatveži vai jebkuras citas profesijas pārstāvji.


Klaudija Zarāne,
skolas direktore


 

Pēdējās izmaiņas: 16.10.2009.