Elektrības piegādi atjauno visiem spēkiem

15.10.2009.

Lai novērstu 14. oktobra stiprā vēja, sniega un lietus radītos postījumus Latvijas austrumu rajonu elektroapgādes sistēmā, AS „Sadales tīkls” mobilizējis maksimāli iespējamo darbinieku skaitu. Vakar, dabas stihijas kulminācijas laikā, Latgalē darbu uzsāka 50 elektromontieru brigādes, bet šobrīd to skaits palielināts līdz 64.


Pateicoties uzņēmuma operatīvai rīcībai, vienas dienas laikā, nelabvēlīgos laika apstākļos, izdevies novērst 90 % pieteikto bojājumu. 14. oktobra rītā Latgalē elektrības piegāde tika traucēta vai pārtraukta aptuveni 15000 „Latvenergo” klientu. Bet 15. oktobra rītā bez elektrības vai ar tās traucējumiem bija jāsamierinās vairs tikai 1250 mājsaimniecībām.


Lielākoties, elektroenerģijas piegāde bija traucēta Preiļu, Ludzas un Daugavpils apkārtnē. Lielākais traucējumu skaits 14. oktobrī bija Ludzas apkārtnē – aptuveni 6000 mājsaimniecībām, Krāslavas rajonā – 5000 mājsaimniecībām, Daugavpils pusē –ap 1000 mājsaimniecībām.


Tik liels radīto bojājumu skaits lielā mērā saistīts ar to, ka daudzos kokos joprojām ir lapas. Tām uzkritušais sniegs liec kokus pie zemes un uz elektrības vadiem, tādējādi radot īssavienojumus.


„Situācija šorīt ir cerīga, jo vētra ir mitējusies un laiks ir labs. Ja labi veiksies, ceram lielāko daļu bojājumu novērst šīs dienas un rītdienas laikā”, tā par darba gaitu postījumu novēršanā AS „Sadales tīkls” Austrumu Reģiona tehniskais vadītājs Edgars Vitkovskis.


AS „Latvenergo” lūdz iedzīvotājus būt ļoti uzmanīgiem un piesardzīgiem, un īpaši šajā laikā uzraudzīt bērnus!


REDZOT ZEMĒ GUĻOŠU LĪNIJAS VADU VAI UZ LĪNIJAS UZKRITUŠU KOKU, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NETUVOJIETIES TAM UN NEĻAUJIET TO DARĪT ARĪ CITIEM!


Ar cieņu,
Aigars Smagars, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas projektu vadītājs
Tālr.: 29145994


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.