Preiļu novadā darbu iesākusi lauku attīstības speciāliste

14.10.2009.

No 1. oktobra Preiļu novada lauku uzņēmēji un iedzīvotāji lauku attīstības jautājumos var griezties pie lauku attīstības speciālistes Elzas Spodras Elstes.


Turpmāk Preiļu novada lauku attīstības speciāliste informēs lauku uzņēmējus, lauku iedzīvotājus, novada un valsts institūciju pārstāvjus un nevalstiskās organizācijas par lauku attīstības jautājumiem. Lauku attīstības speciāliste uzturēs saikni starp visām Preiļu novada lauku teritorijām – Aizkalnes, Preiļu, Saunas un Pelēču pagastiem – aktuālās informācijas izplatīšanā un labas prakses un pozitīvas saimniekošanas metožu popularizēšanā plašsaziņas līdzekļos. Tiks organizētas informatīvās dienas, veidotas iniciatīvas grupas novadā, tiks veiktas aptaujas vietējo vajadzību noskaidrošanai. Lauku attīstības speciāliste piedalīsies arī Valsts lauku tīkla Rīcības Plāna pasākumu īstenošanā un to organizēšanā.


Elzas Spodras Elstes darba kabinets atrodas Raiņa bulvārī 19, Preiļos, 1. stāvā. Apmeklētāju pieņemšanas laiks ir pirmdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 – 13.00. Lauku attīstības speciālistei jūs varat zvanīt pa tālruni 28768996, e-pasta adrese: elza.elste@inbox.lv .


Elza Spodra Elste no 2007. gada jūlija ir strādājusi par lauku attīstības speciālisti Saunas pagastā, iepriekš ir bijusi darbiniece Saunas pagasta padomē, vadījusi Saunas pagasta zemes komisiju. Elzai Spodrai Elstei ir vidējā speciālā izglītība lauksaimniecībā. Papildizglītība iegūta pagastu plānošanā, projektu sagatavošanā un projektu pieteikumu izstrādē. Kursos ir apgūta arī darba aizsardzība un drošība, kā arī iniciatīvas veicināšanas pamatprincipi.


Maija Paegle,


Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste 


 

Pēdējās izmaiņas: 14.10.2009.