Preiļu 2. vidusskolā notiek pasākums Ivana Maksimova piemiņai

28.09.2009.

28. septembrī Preiļu 2. vidusskolā tika atzīmēta Preiļu novada Goda pilsoņa, bijušā Preiļu 2. vidusskolas direktora un skolotāja Ivana Maksimova 100. dzimšanas diena.


Skolas vēstures muzejā tika atklāta izstāde, kurā atspoguļota Ivana Maksimova biogrāfija. Skolā notika piemiņas stunda, kuras ietvaros bija iespēja noskatīties pirms desmit gadiem uzņemtus videomateriālus un noklausīties audioierakstus. Piemiņas stundas noslēgumā skolotāji un skolēni nolika ziedus uz Ivana Maksimova kapa Preiļu pilsētas kapos.


Preiļu 2. vidusskolas pedagogi vienmēr ar godbijību piemin Ivanu Maksimovu – brīnišķīgu cilvēku, zinošu un talantīgu skolotāju. Patiesu sajūsmu un apbrīnu izraisa viņa labi nostādītā balss, Puškina, Ņekrasova un citu krievu klasiķu dzejoļu lasīšana. Ivana Maksimova pārdomas par skolotājiem un viņu audzēkņiem, viņa padomi atkal un atkal atgādina par pedagoģiskā darba izpratni un skolotāja atbildību.


Pēdējās izmaiņas: 28.09.2009.