No 1.oktobra stājušās spēkā izmaiņas reģistrācijā ar PVN apliekamo personu reģistrā

13.10.2009.


LATGALES REĢIONĀLĀ IESTĀDE
Reģ. Nr.90000667553, Rīgas iela 4/6, Daugavpils, LV-5401, tālr. 65406211, fakss 65406335, e-pasts:
Ingrida.Gerina@lreg.vid.gov.lv; www.vid.gov.lv


2009.gada 1.oktobrī spēkā stājās izmaiņas likumā „Par pievienoto vērtības nodokli” (turpmāk-PVN). Nav mainīti kritēriji, kurus sasniedzot obligāti jāreģistrējas ar PVN apliekamo personu reģistrā, bet ir izmaiņas termiņos, kuros reģistrācija veicama, kā arī noteikta nodokļa iemaksas kārtība, ja likumā noteiktais reģistrēšanās brīdis nokavēts.
Iesniegums Valsts ieņēmumu dienestā par reģistrēšanu ar PVN apliekamo personu reģistrā jāiesniedz līdz sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts 10 000 latu noteiktais slieksnis. Agrāk reģistrēšanās bija jāveic 30 dienu laikā pēc šīs summas sasniegšanas vai pārsniegšanas.
Ja persona nebūs savlaicīgi reģistrējusies VID ar PVN apliekamo personu reģistrā pirms 10 000 latu sliekšņa pārsniegšanas, tai līdz reģistrācijas brīdim jāaprēķina un jāiemaksā valsts budžetā nodokli no preču un pakalpojumu vērtības, kas pārsniedz 10 000 latu, kā arī VID līdz nākamā mēneša 15.datumam jāiesniedz PVN deklarācija.


Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka 12 mēneši nav saistīti ar kalendāra gadu, bet ir attiecināmi uz jebkuru 12 mēnešu periodu.


Izmaiņas attiecas arī  juridiskām personām vai fiziskām personām, kas veic preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā.  Ja preču vērtība bez nodokļa kārtējā kalendāra gadā pārsniedz Ls 7000, tai jāiesniedz VID iesniegums reģistrācijai ar PVN apliekamo personu reģistrā līdz tam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts noteiktais slieksnis. Ja šī persona nav savlaicīgi reģistrējusies kā PVN maksātājs, tad no brīža, kad reģistrācijas slieksnis ir pārsniegts, līdz reģistrācijas brīdim, būs jāaprēķina un jāmaksā valsts budžetā nodokli par preču iegādi Eiropas Savienības teritorijā no vērtības, kas pārsniedz 7000 latu.


Tas nozīmē, ka nodokļu maksātājam, ja darījumu summa tuvojas noteiktajam slieksnim (veiktas preču piegādes vai sniegti pakalpojumi Ls 10 000 apmērā vai preču iegādes ES teritorijā Ls 7 000 apmērā), ir jāprognozē savi ieņēmumi (vai iegādes) un jāplāno reģistrāciju agrāk, pretējā gadījumā PVN no pārsniegtās summas nāksies maksāt no pašu līdzekļiem.


Ingrīda Geriņa
VID LRI Birojs


 

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.