Preiļu arodvidusskola realizē projektu „Āra volejbola un badmintona laukumu ierīkošana Preiļu arodvidusskolas teritorijā”

12.10.2009.


Piedaloties izsludinātajā MAZO GRANTU PROGRAMMAS „Sabiedrība ar tendenci” projektu konkursā, Preiļu arodvidusskolas teritorijā jauniešiem tika izveidoti aktīvās atpūtas sporta laukumi. Kopējās projekta izmaksas sastāda 700,08 latus. Projektu 50% apmērā atbalsta KNHM (Nīderlande) fonds, 50% no projekta izmaksām ir Preiļu novada domes līdzfinansējums.


Pateicoties projektā sniegtajām iespējām, tika izveidots viens āra volejbola laukums un divi badmintona laukumi. Skolas audzēkņiem turpmāk būs sava aktīvās atpūtas vieta skolas teritorijā.


Ieguldot projekta līdzekļus, tika uzstādīts arī sporta aprīkojums, kas kalpos vairākus gadu desmitus. Sporta laukumi būs noslogoti sporta stundu laikā, pēc stundām, pavadot brīvo laiku, kā arī organizējot sporta spēļu turnīrus skolas un pilsētas jauniešiem.


Ņemot vērā to, ka skolas jaunieši ir pietiekoši aktīvi, katru gadu piedalās profesionālās izglītības reģionālajās sporta spēlēs un iegūst arī godalgotas vietas, skolas teritorijā ierīkotie sporta laukumi būs liels atbalsts audzēkņu sportiskajās aktivitātēs.


Preiļu arodvidusskolas administrācija, darbinieki un audzēkņi ir pateicīgi par sniegtajām iespējām projekta ieviesējam – biedrībai „Preiļu rajona partnerība” un projekta finansētājiem – Preiļu novada domei un Nīderlandes fondam KNHM.


Biruta Podskočija,
Preiļu arodvidusskolas direktore


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.