Palīgs uzņēmējiem – iFinanses.lv jaunākie raksti

12.10.2009.

http://www.ifinanses.lv/lat – iFinanses.lv ir Latvijā pirmais interneta
žurnāls par finansēm, nodokļiem, grāmatvedību, kā arī par darba likumdošanu
un komerctiesībām.


Lasiet  <http://www.ifinanses.lv/lat> iFinanses.lv jaunākos rakstus:


Grāmatvedība:
http://www.ifinanses.lv/lat/gramatvediba?doc=961 – Saimnieciskās darbības
ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāla aizpildīšanas vispārējās prasības.
Anita Rācene, A.R.Z. Pluss
http://www.ifinanses.lv/lat/gramatvediba?doc=935 – Ko iesākt ar
grāmatvedības programmu, ja uzņēmums tiek likvidēts. Anda Ziemele, Tilde


Nodokļi:
http://www.ifinanses.lv/lat/nodokli?doc=970 – Kā pareizi aprēķināt
priekšnodokli. Solvita Āmare-Pilka, LR Finanšu ministrija
http://www.ifinanses.lv/lat/nodokli?doc=957 – Procentu ienākumi un samaksa
par intelektuālo īpašumu nerezidentiem. Diāna Kļuškina, ZAB Sorainen


Finanses:
http://www.ifinanses.lv/lat/finanses?doc=972 – Investīcijas uzņēmuma
vērtības palielināšanai. Lilita Bērziņa, Kontu birža


Personāls:
http://www.ifinanses.lv/lat/personals?doc=919 – Kad par papildu pienākumu
veikšanu pienākas papildu samaksa. Gundega Dambe, Katastrofu medicīnas
centrs
http://www.ifinanses.lv/lat/personals?doc=977 – Darba samaksas formas un
sistēmas. Māris Linga


Tiesības:
http://www.ifinanses.lv/lat/tiesibas?doc=934 – Preču un pakalpojumu maiņa
uz bartera līguma pamata. Alise Truhanova, 4 Partners
http://www.ifinanses.lv/lat/tiesibas?doc=959 – Nedzīvojamo telpu nomas
līgumi. Jānis Lapsa, ZAB M.Kalniņa un biedri


Vadība:
http://www.ifinanses.lv/lat/vadiba?doc=926 – Pārmaiņu vadība uzņēmumā. Arta
Biruma, Eiro personāls
http://www.ifinanses.lv/lat/vadiba?doc=943 – Kā sakārtot organizācijas
darbību un palielināt ražību? Dzintars Putnis, Jānis Leilands, Leilands un
Putnis biznesa konsultanti


Informāciju apkopoja: Preiļu Biznesa inkubatora vadītāja I.Liepniece


 

Pēdējās izmaiņas: 12.10.2009.