Aicinām Saunas pagasta iedzīvotājus nolietotās elektroniskās un elektriskās iekārtas nogādāt savākšanas punktos

15.11.2009.

Aicinām Saunas pagasta iedzīvotājus līdz šī gada 15.novembrim mājsaimniecībā nolietojošās elektroniskās un elektriskās iekārtas (ledusskapjiem, televizoriem, radioaparātiem u.c.) nogādāt savākšanas punktos sekojošās vietās:
• Smelteros – laukumā pie nepabeigtās ēdnīcas ēkas,
• Lielajos Anspokos – pie „Tu lauki” veikala,
• Prīkuļos – laukumā pie pagasta ēkas aiz katlu mājas.

Pēdējās izmaiņas: 15.11.2009.