Norvēģijas vizīte – cits redzējums Latgales problēmām

07.10.2009.


Norvēģijas vizīte ļāvusi Latgales plānošanas reģiona pārstāvjiem paskatīties uz savu pašvaldību problēmām un perspektīvām no cita redzes leņķa. Viena lieta ir par labām idejām lasīt vai dzirdēt, bet pavisam cita – redzēt un izjust to nepastarpināti, atzīst brauciena dalībnieki.


“Braucienā iegūta plaša un vērtīga informācija par Trondelāgas reģionu, par Norvēģijas reģionālās attīstības veicināšanas pieredzi, par pašvaldību darba organizāciju un sadarbību ar valsts institūcijām. Atzinīgi brauciena dalībnieki novērtējuši arī personisko saskarsmi ar Norvēģijas cilvēkiem un iespēju dibināt kontaktus ar dažādu uzņēmumu un institūciju pārstāvjiem,” stāsta Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Andris Vaivods.“Norvēģijas piemēri, kā pašvaldība un privātais sektors sadarbojas un rada jaunas darba vietas, būtu izmantojami arī Latgalē,” uzskata Dagdas novada domes priekšsēdētājs Viktors Stikuts. Atzinīgi viņš vērtē arī iespēju rast jaunus sadarbības partnerus, realizējot kopīgus projektus, kas būtu vērsti uz novadu, gan reģiona ekonomiskās situācijas uzlabošanu.


Balvu novada domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks pozitīvi novērtējis ar Ziemeļtrondelāgas universitātes koledžu nodibinātos kontaktus. Ieinteresētību sadarboties ar šo izglītības iestādi jau paudis Balvu novada mūžizglītības centrs. 


“Man visnoderīgākā bija informācija par to, kā Norvēģijā tiek organizēta sadarbība starp valsti, vietējām un reģionālajām pārvaldēm, kā valsts rūpējas par jebkuru no saviem pilsoņiem un kā aizsargā savas ekonomiskās intereses,” daloties brauciena iespaidos, saka Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.„Latgales plānošanas reģiona (LPR) delegācijas vizītes laikā Trondelāgas reģionā (Norvēģijā) nodibināti kontakti ar Verdālas, Inderojas un Tronheimas pašvaldībām, ar Dienvidtrondelāgas un Ziemeļtrondelāgas reģiona padomēm, kā arī ar Norvēģijas biznesa atbalsta struktūru „Innovation Norway”, noslēgts nodomu protokols par sadarbību ar Ziemeļtrondelāgas universitātes koledžu. LPR delegācijas dalībnieki Norvēģijā iepazinušies arī ar biznesa inkubatoru darbību, uzņēmēju attīstības projektiem un inovācijām, ar norvēģu pieredzi jauniešu piesaistei konkrētam reģionam. Brauciena laikā no norvēģiem aizgūtās idejas un pieredzi plānots izmantot arī reģiona ekonomikas profila izstrādē,” stāsta Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina – Tabūne.Latgales plānošanas reģiona un Trondelāgas reģiona pieredzes apmaiņa un sadarbība notiek Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Grantu shēmas “Īstermiņa ekspertu fonds” projekta „Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem” ietvaros, informē projekta vadītāja Viktorija Želtkova. „Vērtīgi bija iepazīties arī ar Norvēģijā īstenoto atbalstu radošajai uzņēmējdarbībai un inovācijām.”Latgales plānošanas reģions kopš 2007. gada ir izstrādājis 14 projektus, no kuriem atbalstīti ir desmit, vēl vairāki atrodas izvērtēšanā. Apstiprināto projektu kopējais budžets ir 4 728 810 eiro (Ls 3 310 167). Projekti tapuši sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstisko sektoru. Latgales plānošanas reģiona stratēģiskie attīstības virzieni ir uzņēmējdarbība, tūrisma veicināšana, kultūra un sports, transports un loģistika, izglītība un vide.


Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”


Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.