Izsolei tiek piedāvāts traktors MTZ 80L

21.10.2009.

Izsolei tiek piedāvāts traktors MTZ 80L, reģistrācijas Nr.T3267LF, motora Nr.279408 un rūpnīcas Nr.563431, izlaiduma gads – 1987., izsoles nosacītā sākumcena Ls 300,00 (trīs simti lati un 00 santīmi).


Izsolāmo traktoru var apskatīt katru darbdienu, Domes darba laikā, iepriekš saskaņojot ar Preiļu novada domes izpilddirektoru Vladimiru Ivanovu pa tālruni 26458552.


Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 1, darba laikā, Raiņa bulvārī 24, Preiļos.


Pieteikumi izsolei tiek pieņemti un reģistrēti no paziņojuma par izsoli publicēšanas brīža līdz – 2009. gada 21. oktobra plkst. 10.00. Preiļu novada domes kancelejā, kab. Nr. 1, Raiņa bulvāris 24, Preiļos.


Traktora izsole notiks 2009. gada 21. oktobrī Preiļu novada domē, Raiņa bulvāris 24, Preiļos, plkst. 10.30


 

Pēdējās izmaiņas: 21.10.2009.