Preiļu novada pensionāri kopīgā pasākumā atzīmē Starptautisko veco ļaužu dienu

03.10.2009.

3. oktobrī uz kopīgu pasākumu Preiļu novada Kultūras centrā pulcējās pensionāri no Preiļu novada, Dagdas novada un Riebiņu novada Sīļukalna pagasta. Ar skanīgām dziesmām, laba vēlējumiem un pašu sarūpētas veselīgas pārtikas groziem seniori atzīmēja Starptautisko veco ļaužu dienu.


Pasākumā vecāko paaudzi sveica Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, a/s Swebbank Preiļu nodaļas vadītāja Iveta Stare un domes sociālā dienesta vadītāja Diāna Vucāne. Dziesmotu sveicienu pasākuma dalībniekiem veltīja Preiļu rozā kora dalībniece Irēna Kjarkuža.


Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Irēna Timošenko iepazīstināja klātesošos ar biedrības sabiedriskajām un radošajām aktivitātēm. Par Dagdas novada senioru pasākumiem un izdarīto stāstīja pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Leontina Raudive, par Sīļukalna senioru daudzajiem labajiem darbiem uzzinājām no Sīļukalna pensionāru biedrības Zilais lakatiņš vadītājas Anisijas Putines.


Kupli pārstāvēts bija mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu koncerts, kurā piedalījās arī vairāki senioru ansambļi. Daudz pozitīvu emociju mums visiem sniedza Preiļu novada pašdarbnieki – senioru ansamblis Virši (vadītāja Santa Karīna Oša), senioru deju grupa Brūklenītes (vadītāja Valentīna Brice), senioru dziesmu ansamblis Kalinuška (vadītāja Svetlana Stepanova), folkloras kopa Leiči (vadītājs Romualds Kairāns), Pelēču pagasta sieviešu vokālais ansamblis (vadītājs Romualds Kairāns), Saunas pagasta folkloras ansamblis Naktineica (vadītājs Jānis Teilāns), un ciemiņi – Dagdas senioru jauktais ansamblis, vīru ansamblis un Sīļukalna senioru ansamblis (vadītājs Jānis Putins).


Pensionāri, ierodoties uz pasākumu, līdzi bija paņēmuši sagatavotos konservus, salātus un dažādus citus veselīgus produktus, kas bija izgatavoti no savā mazdārziņā izaudzētajiem dārzeņiem vai augļiem. Pasākuma gaitā notika katra produkta degustācija, nosakot Publikas simpātiju. Ikviens varēja izteikt savu viedokli, bet par galvenajām degustatorēm tika ieceltas lietpratējas Terēzija Lakauska, Marija Madelāne un Valentīna Rutkovska. Lai pilnībās izjustu pozitīvās emocijas un kopības sajūtu, seniori varēja izdejoties Romualda Kairāna spēlētās mūzikas pavadījumā.


Pasākuma mērķis bija veicināt padzīvojušo ļaužu kopā būšanu, jo starp senioriem daudz ir vientuļo pensionāru, vairākām pensionāru ģimenēm bērni nedzīvo tuvumā, tāpēc svarīgas ir kopīgas aktivitātes brīvajā laikā un savstarpējs atbalsts.


Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste


 


 


Pēdējās izmaiņas: 03.10.2009.