Svecīšu vakari Saunas pagastā

17.10.2009.

Brīdi apstāsimies domās un iededzināsim svecītes

Saunas pagastā:
17. oktobrī

Skuteļu kapos – plkst. 12.00
Orīšu kapos – plkst. 13.00
Smelteru kapos – plkst. 14.00
Betišķu kapos – plkst. 15.00
Anspoku kapos – plkst. 16.00

18. oktobrī
Jakušu kapos – plkst.11.00
Pauniņu kapos – plkst. 14.00
Prīkuļu kapos – plkst. 15.00
Lakausku kapos – plkst. 16.00
Aizupiešu kapos – plkst. 17.00

Pēdējās izmaiņas: 17.10.2009.