Pasludina Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu

28.09.2009.

2009. gada 28. septembra Preiļu novada domes sēdē domes deputāti nolēma: „Pasludināt Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu. Apstiprināt darba grupu Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai. Apstiprināt teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanas darba uzdevumu. Lūgt Valts reģionālo attīstības aģentūru piešķirt mērķdotāciju Ls 7 000 Teritorijās plānojuma grozījumu izstrādāšanai. Paredzēt 2010. gada pašvaldības budžetā Ls 3 000 līdzfinansējumu Teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai.”


Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes darba uzdevums:
Preiļu novada teritorijas plānojumā jāveic grozījumi sekojošās sastāvdaļās:
1. Paskaidrojuma rakstā:
1.1. Teritorijas pašreizējās izmantošanas aprakstā un teritorijas attīstības priekšnoteikumos;
2. Grafiskajā daļā:
2.1. Aktualizēt un konsolidēt esošā Preiļu novada kartogrāfisko materiālu;
3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos:
3.1. Aktualizēt un konsolidēt Preiļu novada apbūves noteikumus.
Darba uzdevumā noteikto grozījumu veikšanas termiņš- 12 mēneši.


Darba grupas Preiļu novada teritorijas plānojuma grozījumu izstrādāšanai sastāvs: V. Ivanovs- Preiļu novada domes izpilddirektors; S. Meļķo – Preiļu novada domes projektu vadītāja; A. Pundurs – Preiļu novada domes būvvaldes vadītājs; V. Patmalniece – Preiļu novada domes nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja; G. Uzuleviča – Aizkalnes pagasta centra vadītāja; R. Rubins – Saunas pagasta pārvaldes vadītājs; I. Stašulāne – Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja.

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2009.