Iestāsies biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”

28.09.2009.

2009. gada 28. septembrī Preiļu novada domes deputāti nolēma: „Iestāties biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme”. 2010. gada novada domes budžetā tiks paredzēti Ls 1 400 biedra naudas nomaksāšanai 2010. gadā.


Biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme” ir brīvprātīga, starptautiska Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pašvaldību asociācija, kas izveidota ar mērķi sekmēt pierobežas teritoriju sociālekonomisko attīstību ar pārrobežu sadarbības palīdzību. Biedrībā Eiroreģions „Ezeru zeme” piedalās daudzos dažādos ES projektos, kuri galvenokārt saistīti ar tūrisma un tūrisma infrastruktūras attīstību Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas reģionā. Esot biedrības biedriem būs lielākas iespējas iesaistīties šajos projektos.

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2009.