Preiļu novada pensionāri Starptautisko veco ļaužu dienu atzīmēs kopīgā pasākumā

03.10.2009.

3. oktobrī Preiļu novada Kultūras centrā notiks Starptautiskajai veco ļaužu dienai veltīts Preiļu novada pensionāru sarīkojums „Atvasara”.


Pasākumā piedalīsies Preiļu novada pensionāri no Preiļu pilsētas, Aizkalnes, Saunas, Pelēču un Preiļu pagastiem, Riebiņu novada Sīļukalna pagasta un Dagdas novada seniori, ar kuriem Preiļu pensionārus vieno ilggadējas draudzības saites. Katras pašvaldības seniori stāstīs par savu darbu, prezentējot pensionāru sabiedriskās un radošās aktivitātes savā pašvaldībā.


Sarīkojuma galvenā tēma – veselīgs uzturs. Katrs dalībnieks, ierodoties uz pasākumu, ņems līdzi savā mazdārziņā izaudzētu dārzeni, augli vai jau gatavu produktu, izveidojot izstādi no dabas veltēm. Pasākuma gaitā notiks katra produkta prezentācija un degustācija, nosakot garšīgāko un veselīgāko produktu.


Pensionāriem koncertēs Preiļu novada mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, būs iespēja visiem kopā padziedāt, padejot un iet rotaļās.


Pasākums sāksies plkst. 12.00. Preiļu novada Pensionāru biedrības vadītāja Irēna Timošenko pastāstīja, ka pasākuma mērķis ir veicināt padzīvojušo ļaužu kopā būšanu, jo daudzi starp pensionāriem ir vientuļie pensionāri, vairākām pensionāru ģimenēm bērni nedzīvo tuvumā, tāpēc svarīgas ir kopīgas aktivitātes brīvajā laikā un savstarpējs atbalsts.


Maija Paegle,


Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 03.10.2009.