Sāksies ikgadējais erudīcijas konkurss Latvijas bibliotēkās `Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!` ar noslēgumu televīzijas spēlē `Zini vai Mini`. Nolikums.

01.10.2009.


Ceturtdien, 1.oktobrī sāksies ikgadējais rudens erudīcijas konkurss internetā „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!”, kuru kopīgi rīko v/a „Kultūras informācijas sistēmas” (KIS) un sabiedrība „Tilde”. Laikā līdz 23.oktobrim trijās kārtās un, ja nepieciešams, papildkārtā tiks noteikts katra Latvijas reģiona prasmīgākais informācijas meklētājs datu bāzē letonika.lv bibliotekāru, skolēnu un pieaugušo bibliotēkas lasītāju vidū. Uzvarētāji saņems vērtīgas un izglītojošas balvas. Konkursu informatīvi atbalsta Latvijas Televīzija, un pieciem konkursa labāko rezultātu ieguvējiem kopvērtējumā tiks dota iespēja piedalīties televīzijas spēlē „Zini vai Mini”.


Lai piedalītos konkursā, jādodas uz tuvāko bibliotēku un jāpiereģistrējas, jo atbilstoši rīkotāju mērķiem un konkursa misijai dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Konkursā tiks vērtēta arī bibliotekāru aktivitāte konkursa popularizēšanā un lasītāju informēšanā, un tiks noteikta katra reģiona Radošākā bibliotekāre, kopskaitā četras, kuras balvā saņems fotoaparātus.


„Esam gandarīti, ka mums arī šajā rudenī izdevies sarīkot nu jau tradicionālo un gaidīto erudīcijas konkursu „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!”, un pat izdevies to padarīt vēl intriģējošāku. Līdztekus 12 balvām, ko iegūs katra reģiona prasmīgākais bibliotekārs, bibliotēkas lasītājs un skolnieks, dalībnieki cīnīsies par lielisko iespēju pārbaudīt savus spēkus klātienē LTV spēlē „Zini vai Mini” un iegūt viserudītākā konkursanta titulu. Tas noteikti būs vēl lielāks izaicinājums un stimuls ikvienam konkursa dalībniekam,” stāsta sabiedrības „Tilde” uzziņas sistēmu grupas attīstības vadītāja Anita Vasiļjeva. „Protams, ikgadējais konkurss mums zināmā mērā ir arī kā atskaites punkts un iespēja mūsu lasītājiem intensīvāk iepazīties ar tiem jaunajiem Latvijas enciklopēdiskajiem un uzziņu resursiem, kas tapuši pēdējā laikā un ir publicēti letonika.lv datu bāzē. Šogad tā ir latviešu literatūras krātuve un Latvijas kultūrvēstures un ģeogrāfisko attēlu kolekcijas. Spriežot pēc iepriekšējo gadu pieredzes, konkursā radītā interese un letonika.lv brīvpieeja visās Latvijas publiskajās bibliotēka, rosina mūsu datu bāzi izmantot arī pēc konkursa beigām.”


„Pēc statistikas datiem letonika.lv ir lasītāju vispieprasītākais elektroniskais uzziņu resurss bibliotēkās, tādēļ jau otro gadu letonika.lv abonēšanas maksu pilnībā sedzam no „Trešā tēva dēla” projekta līdzekļiem, un tā ir pieejama lasītājiem visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās,” stāsta  v/a KIS direktors Armands Magone un uzsver:„ Mums ir ļoti svarīgi, lai par šīm iespējām bibliotēkās uzzinātu arī tie cilvēki, kuri uz bibliotēku neatnāk, bet kam šāda bezmaksas informācijas ieguve būtu noderīga un kas varētu kļūt par aktīviem bibliotēku lietotājiem jau tuvākā nākotnē. Tāpēc meklējam arvien jaunus  veidus datu bāzu popularizēšanai plašā sabiedrības lokā. Aicinām arī pašas bibliotekāres piedalīties konkursa reklamēšanā, jo tieši no bibliotekāra darba ir atkarīgs tas, cik pilnvērtīgi bibliotēkas apkārtnes iedzīvotāji pratīs izmantot piedāvātos resursus.”


Par letonika.lv
Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas interneta pakalpojums ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļu un 5 500 attēlu, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumu un skaidrojumu, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem.
Te atradīsiet informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.
Enciklopēdiju un vārdnīcu saturs veidots sadarbībā ar autoritatīviem nozaru speciālistiem, visa informācija ir apkopota vienā vidē un ērti atrodama ar tam speciāli radītu meklētāju, kas ‘saprot’ latviešu valodu.
Letonika.lv ir sabiedrības Tilde veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls.


 


Par v/a „Kultūras informācijas sistēmas”
V/a „Kultūras informācijas sistēmas” ir Kultūras ministrijas aģentūra, kuras misija ir palīdzēt atmiņas institūcijām – arhīviem, bibliotēkām un muzejiem saglabāt un padarīt pieejamu kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma jeb „Gaismas tīkls”, Vienotā valsts arhīvu informācijas sistēma, Nacionālais muzeju krājuma kopkatalogs un Latvijas valsts, pašvaldību un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts „Trešais tēva dēls”.
Projekta „Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros lasītājiem tiek piedāvāta iespēja lietot daudzveidīgas elektroniskās datu bāzes, interneta enciklopēdijas un pilnu tekstu žurnālus par dažādām nozarēm gan latviešu, gan angļu valodā. Abonēšanas maksas šīm bibliotēkām daļēji sedz aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas”.


Par Sabiedrību “Tilde”
Tilde ir vadošais plaša lietojuma programmatūras izstrādātājs Baltijas valstīs. Tilde ir dibināta 1991. gadā Rīgā, tajā strādā 91 darbinieks, uzņēmumam ir biroji arī Viļņā un Tallinā. Galvenie Tildes darbības virzieni ir datoratbalsta izstrāde latviešu valodai, datorprogrammu lokalizācija, grāmatvedības un uzņēmuma vadības programmatūra, informatīvie un video pakalpojumi internetā.


Erudīcijas konkursu Latvijas bibliotēkās atbalsta:
Izdevniecība „Pētergailis”         Žurnāls GEO


Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a “Kultūras informācijas sistēmas” sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7844902, 29119713; e-pasts:
ilma.elsberga@kis.gov.lv; www.kis.gov.lv


 


Letonika.lv konkursa „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv” nolikums


Konkursa norise
Letonika.lv konkurss risinās 3 interneta kārtās, papildkārtā un finālā LTV spēlē „Zini vai Mini”.
Internetā risinās 3 kārtas, katra ilgst 1 nedēļu :
1. kārta 01.10. – 08.10.
2. kārta 08.10. – 15.10.
3. kārta 15.10. – 22.10.


Papildkārta: 23.oktobris plkst. 15:00 – vērā tiek ņemts atbildes iesūtīšanas laiks


Dalība konkursā
Sacensības ir individuālas, katrs dalībnieks pārstāv vienu bibliotēku un vienu līgu atbilstoši savam statusam:
* skolēnu līgu
* bibliotēku lasītāju līgu (pieaugušie bibliotēku lasītāji, kuri vairs nemācās skolā)
* bibliotekāru līgu.


No vienas bibliotēkas var piedalīties neierobežots lasītāju skaits.


Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem ir jāreģistrējaswww.letonika.lv/konkurss/registration.aspx. Konkursantus mēs atpazīstam pēc e-pasta un paroles, kas jānorāda katrā atbilžu iesūtīšanas reizē – tas nodrošina korektu punktu summēšanu visā konkursa laikā. Ja dalībnieks vēlas piedalīties finālā „Zini vai Mini” raidījumā, tad jānorāda arī tālruņa numurs, kas kalpos ātrai saziņai ar dalībnieku. Personas dati netiek publiskoti.


Katras kārtas pirmajā dienā (ceturtdienā) plkst. 15:00 internetā, konkursa mājas lapā www.letonika.lv/konkurss, tiek publicēti konkursa jaunās kārtas jautājumi. Atbildes uz katras kārtas jautājumiem tiek pieņemtas vienas nedēļas laikā no jautājumu publicēšanas brīža – līdz brīdim, kad tiek publicēti nākamās kārtas jautājumi. Atbildes ir jāiesūta internetā, caur to pašu lapu, kurā publicēti jautājumi. Jebkurš konkursants pēc savas izvēles var piedalīties vai nepiedalīties jebkurā no konkursa kārtām.


Pie katra jautājuma ir norādīts, cik punktu var iegūt par pareizu atbildi. Konkursa pirmajās trīs kārtās atbildes iesūtīšanas laiks nav būtisks – var iesūtīt atbildi jebkurā brīdī visas nedēļas garumā. Katra dalībnieka kopējo punktu skaitu konkursā nosaka summējot iegūtos punktus visās trīs kārtās. Ja pēc trim konkursa kārtām izrādīsies, ka kādā reģionā kādā līgā vairākiem dalībniekiem ir vienāds augstākais punktu skaits, viņi tiks uzaicināti piedalīties papildkārtā, kas sāksies 23.oktobrī plkst. 15:00. Papildkārtas uzvarētāju noteiks iegūto punktu skaits un laiks – vienāda punktu skaita gadījumā par uzvarētāju tiks noteikts ātrākais konkursants. Papildkārtā laiks ir būtisks!


Konkursa uzvarētāji
5 absolūti labākie neatkarīgi no līgas un reģiona – tie, kas sakrājuši visvairāk punktus 3 kārtās, un bijušie labākie arī papildkārtā, – tiks uzaicināti uz LTV spēles „Zini vai Mini” ierakstu, kas risināsies Rīgā, 28. oktobrī. Raidījums tiks demonstrēts LTV gada beigās, tā dalībnieki iegūs vērtīgas balvas un tiks izcīnīts letonika.lv konkursa „Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv” absolūtā uzvarētāja tituls.


Konkursa noslēgumā tiks noteikti arī tie 12 konkursa dalībnieki, kuri iegūs balvas kā uzvarētāji katrā reģionā katrā līgā – viens uzvarētājs no katras līgas (skolēns, lasītājs un bibliotekārs) katrā reģionā (Austrumu, Rietumu, Ziemeļu un Dienvidu) iegūs vērtīgas un izglītojošas balvas no konkursa rīkotājiem.


Balvas radošākajām bibliotekārēm
Tiks noteikta un apbalvota arī katra reģiona Radošākā bibliotekāre (kopskaitā 4) – tā, kura būs visaktīvāk un ar visdažādākajiem izteiksmes līdzekļiem veidojusi konkursa publicitāti un stāstījusi par konkursu saviem lasītājiem. Bibliotekāres aicinātas darboties radoši un izmantot gan interneta un drukātos medijus, radio un televīziju, gan dažādus prezentācijas materiālus, gan rīkot tikšanās un pasākumus ar lasītājiem u.c. Līdz 26.oktobrim (ieskaitot) bibliotekāriem būs jāsūta uz e-pastu ilma.elsberga@kis.gov.lv  elektroniska atskaite, kurā jānorāda publicitātes pasākuma veids, nosaukums, datums, vieta, jāpievieno fotogrāfijas jpg formātā (ja tā ir bijusi tikšanās), interneta vietne (ja publicitāte veidota tīmeklī), īss pasākuma apraksts. Katra reģiona Radošākajai bibliotekārei balvā – FOTOAPARĀTS.


Konkursu rīko sabiedrība „Tilde” un valsts aģentūra „Kultūras informācijas sistēmas” (www.kis.gov.lv) sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām.
Konkursu atbalsta žurnāls GEO un izdevniecība Pētergailis.


Ilze Leimane, 67605001, ilze.leimane@tilde.lv
Ilma Elsberga, 67844902, ilma.elsberga@kis.gov.lv


 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.