Latvenergo kompensēs elektrības rēķinu maksājumus maznodrošinātajiem

30.09.2009.

Enerģētikas kompānija AS “Latvenergo” 100 000 maznodrošināto klientu daļēji kompensēs elektrības maksājumus. Kompensācija trūcīgajiem klientiem ļaus ietaupīt 37 latus, piešķirot elektrības norēķinu kartes, ar kurām apmaksāt elektrības rēķinu par 500 kilovatstundām.


Šādas kartes tiek plānots izsniegt sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem, no šā gada 1.novembra līdz 2010. gada 1. martam. Kartēm būs noteikts to autorizācijas laiks – viens gads, bet 500 kWh izmantošanas laiks nebūs ierobežots, bezmaksas elektroenerģiju varēs izmantot tik ilgi, kamēr tā tiks pilnībā iztērēta..


AS “Latvenergo” izsaka cerību, ka akcijas norisei nekas netraucēs sākties iepriekš minētajā laikā, jo enerģētikas kompānijas atbalsts ir mērķēts tieši ziemas patēriņam, lai mēģinātu risināt sociālās problēmas, ko ir radījusi ekonomiskā lejupslīde.


Šobrīd notiek pārrunas starp AS “Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienību (LPS) par akcijas īstenošanas nosacījumiem un niansēm. AS „Latvenergo” šīs 100 000 kartes nodos LPS rīcībā, lai savienības speciālisti sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, to sociālajiem darbiniekiem lemtu, kā un kurām kategorijām kompensācijas kartes piešķirtu.


Šis atbalsts būs pieejams vidēji 15% no “Latvenergo” kopējā klientu skaita un enerģētikas kompānijai tas izmaksās apmēram 3,7 miljonus latu. AS “Latvenergo” minētās aktivitātes kompensēs no elektroenerģijas pārdošanas ieņēmumiem brīvajā tirgū un elektroenerģijas eksporta ieņēmumiem.Aigars Smagars, AS “Latvenergo”
Ārējās komunikācijas daļas projektu vadītājs

Pēdējās izmaiņas: 09.11.2018.