Saunas pagastā notika konkursa „Sakoptākā sēta Saunas pagastā 2009” noslēguma pasākums

26.09.2009.

26. septembrī Saunas pagastā notika konkursa „Sakoptākā sēta Saunas pagastā 2009” noslēguma pasākums. Klātesošos sveica Preiļu novada domes deputāts Vitālijs Plivda un Saunas pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins. Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Vaivods prezentācijā parādīja konkursa norisi un deva iespēju ielūkoties vides sakopšanā un ziedu krāšņumā katrā saimniecībā, ko apmeklēja skates komisija. Pagasta pārvaldes pateicības rakstus un piemiņas veltes saņēma ikviens konkursa dalībnieks, jo katrā mājā bija kāda īpaša lieta, par ko bija jāpasaka paldies to īpašniekiem. Kopumā konkursa dalībniekiem tika piešķirtas vairākas nominācijas:

· piemājas saimniecībai „Saulītes”, īpašnieki Antons un Lūcija Ručevski, par daiļas lauku sētas izveidošanu un veselīgo sieru gatavošanu;

· piemājas saimniecībai „Vecklintes”, īpašniece Olga Zepa, par rūpīgāko piemājas dārzu Saunas pagastā;

· piemājas saimniecībai „Liepas”, īpašnieki Jānis un Monika Kivlenieki, par prasmīgu saimniekošanu, sekmīgu diždārza veidošanu un ilggadīgo dalību konkursā sakoptākā sēta pagastā;

· Priekuļu pamatskolai, direktore Ruta Rožāne, par sekmīgu skolas ainavas veidošanu audzēkņu, vecāku un skolotāju vienotības stiprināšanai;

· piemājas saimniecībai Brīvības ielā 11, īpašniece Anita Podziņa, par sakoptas vides veidošanu pagastā un dabas elementu veiksmīgu pielietojumu dārza ainavā;

· piemājas saimniecībai „Cīrulīši”, īpašnieki Līga un Jurijs Zinoviki, par jaunradi koka izstrādājumu izgatavošanā un veiksmīgu to pielietojumu dārza ainavā;

· piemājas saimniecībai „Klintaines”, īpašnieki Veronika Silvija un Jāzeps Bogotais, par prasmīgu saimniekošanu, ideju daudzveidību, vērienīga daiļdārza ierīkošanu un ilggadīgo dalību konkursā sakoptākā sēta pagastā;

· piemājas saimniecībai „Straumēni”, īpašnieki Zita un Vilis Briškas, par daiļas lauku sētas un sakoptas vides veidošanu pagastā;

· piemājas saimniecībai „Dzilnas”, īpašnieki Silvija un Arvīds Svalbi, par videi draudzīgo saimniekošanu, daiļas lauku sētas un sakoptas vides veidošanu pagastā;

· piemājas saimniecībai „Bērzainītes”, īpašnieki Jānis un Inga Ragauši, par sakoptāko lauku sētu Saunupītes krastā;

· piemājas saimniecībai „Zeltītes”, īpašnieki Marija un Aleksandrs Ivbuli, par veiksmīgu saimniekošanu siltumnīcu saimniecībā, amatniecības tradīciju turpināšanu un sakoptu vidi lauku sētā;

· senlietu krātuvei „Zvaigznīte”, īpašnieks Lauris Ivbulis, par vēsturisko elementu atdzimšanu un kulturvēsturiskā mantojumu saglabāšanu;

· zemnieku saimniecībai „Ozoli Gribinānos”, īpašnieki Anna un Jānis Griboniki, par prasmīgu saimniekošanu graudu audzēšanā, latvisku un videi draudzīgu dzīvesveidu;

· piemājas saimniecībai „Griezes”, īpašnieki Albīna un Andris Pauniņi, par daiļas lauku sētas izveidošanu, sakopjot senatnīgās ēkas;

· piemājas saimniecībai „Bērzu Mājas”, īpašnieki Inta un Antons Brici, par latvisku, videi draudzīgu dzīvesveidu un veiksmīgu dabas elementu pielietošanu dārza ainavā;

· piemājas saimniecībai „Lejas”, īpašnieki Jānis un Ināra Drongas, par nominācijas „Puķu karaliene” piešķiršanu un sakoptas vides veidošanu pagastā;

· zemnieku saimniecībai „Santa”, īpašnieki Līga un Normunds Skuteli, par prasmīgu saimniekošanu kartupeļu audzēšanā un izcilāko zāliena paraugdārzu;

· piemājas saimniecībai „Vīksnas”, Valentīna un Aivars Strodi, par eksotisko augļu koku veiksmīgu audzēšanu lauku sētā, īpašnieki;

· piemājas saimniecībai „Skroici”, īpašnieki Sarmīte un Ēriks Anspoki par veiksmīgu dārza zonējuma izveidošanu un sakoptu vidi pagastā;

· piemājas saimniecībai „Papardes”, īpašnieki Silvija un Roberts Romanovski, par romantiskākā dārza izveidošanu ar oriģinālo dārza formu un harmonisku krāsu pielietojumu;

· piemājas saimniecībai „Dzirnavas”, īpašniece Genovefa Anspoka, – „Lauku sēta” – puķu un dekoratīvo stādu daudzveidības un pašrealizēto ideju krātuve;

· zemnieku saimniecībai „Miezīši”, īpašnieki Leons un Anastasija Prikuļi, par sekmīgo saimniekošanu piena un gaļas lopkopībā un daiļas lauku sētas izveidošanu;

· zemnieku saimniecībai „Dadzīši”, īpašnieki Silvija un Jāzeps Prikuļi, par veiksmīgu saimniekošanu piena un gaļas lopkopībā un sakoptas vides veidošanu pagastā;

· piemājas saimniecībai „Kalni”, īpašnieki Janīna un Jānis Gribusti, – “Lauku sēta”- sabiedrības vienotāja un dzimtas piederības stiprinātāja;

· Salas pamatskolai, direktore Valentīna Liniņa, par prasmīgu laukakmens materiāla pielietojumu skolas ainavas veidošanā.

Pasākumu kuplināja koncerts, kurā piedalījās Prīkuļu pamatskolas vokālais ansamblis „Brīnumiņš” (vadītāja Anita Fedotova), Saunas pagasta tautas nama līnijdeju ansamblis „Jautrās meitenes” (vadītāja Monika Kivleniece) un Rēzeknes Jāņa Ivanova Mūzikas vidusskolas 3. kursa audzēkne, Prīkuļu pamatskolas absolvente Austra Sondore. Čaklajiem sakoptības konkursa dalībniekiem balli spēlēja Aira Gribonika.

Konkurss „Sakoptākā sēta” Saunas pagastā notika jau trīsdesmito reizi. Šī tradīcija ir pozitīvi ietekmējusi ikvienu pagasta ģimeni un likusi sasparoties katras mājas īpašniekam, lai par sakoptu un ziedošu sētu varētu ikdienā priecāties ne tikai paši mājas saimnieki, bet arī garāmbraucošie pagasta ciemiņi.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste

Pēdējās izmaiņas: 26.09.2009.