Preiļu novada Pelēču pagastā notiek ielu asfaltēšanas darbi

29.09.2009.

Noslēgumam tuvojas Liepu ielas un Skolas ielas rekonstrukcijas būvdarbi Pelēču pagastā. Pēc būvdarbu pabeigšanas būs pilnībā noasfaltēta Skolas iela un daļēji uzklāts asfalts Liepu ielai. Kopumā ar asfalta segumu tiks noklāts 1,5 km garš ielu posms, izveidots stāvlaukums, uzbūvēta gājēju ietve 248 m² platībā un izveidota zaļā zona.

Būvdarbus veic SIA „Ceļi un tilti”. Ielu rekonstrukcijas darbi iesākti šā gada 1. jūlijā, tuvākajā laikā objekts tiks nodots ekspluatācijā.

Rekonstrukcijas darbu veikšana notiek Lauku atbalsta dienesta programmas „Atbalsts iedzīvotājiem un ekonomikai” ietvaros. Būvdarbiem piesaistītais finansējums sastāda 47 493,75 latus. Pēc projekta realizācijas 85% finansējuma segs Lauku Atbalsta dienests, 15% izdevumu paliks pašvaldības līdzfinansējums.

Pelēču pagasta ielu asfaltēšanas darbi pašvaldībai bija ieplānoti krietni iepriekš, bet vairākus gadus tam pietrūka finansējuma. Pateicoties Lauku atbalsta dienesta programmai, Pelēču pagasta padomes deputāti pirms diviem gadiem pieņēma lēmumu startēt projektā un piesaistīt finansējumu ciemata ielu labiekārtošanai.

Atbalstīts ir arī otrs Pelēču pagasta padomes deputātu ierosinātais projekts par finansējuma piesaistīšanu Pelēču ciema Liepu ielas posma un autoceļa „Arendole – Pelēči” posma rekonstrukcijai. Dome nolēma slēgt līgumu ar Lauku atbalsta dienestu par projekta īstenošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 71 009,40 latus, tai skaitā publiskais finansējums – 53 257,05 lati, kas sastāda 75% no projekta izmaksām un pašvaldības līdzfinansējums 25%, kas sastāda 17 752,35 latus. Projekta kopējās izmaksas sastāda 85 861,44 latus un kas veidojas no projekta attiecināmajām izmaksām 71 009,40 lati un PVN 21% – 14 852,04 latu apmērā.

Projekta aktivitātes paredz līdz 2010. gada 1. jūlijam noasfaltēt Liepu ielu un ceļu Pelēči – Arendole līdz ciemata robežām. Pašlaik notiek darbs pie tehniskā projekta izstrādes.

Maija Paegle,
Preiļu novada sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Pēdējās izmaiņas: 29.09.2009.