Paziņojums par iepirkuma procedūrā pieņemto lēmumu „Malkas iegāde Preiļu novada domes Aizkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām”

28.09.2009.

1. Pasūtītāja nosaukums: Preiļu novada dome
Adrese: Preiļu rajons, Preiļu novads, Preiļi, Raiņa bulvāris 24, Latvija, LV-5301
Tālruņi +371-65322766, Fakss +371-65307323


2. Iepirkuma identifikācijas numurs: PND 2009/07M


3. Iepirkuma priekšmets: „Malkas iegāde Preiļu novada domes Aizkalnes pagasta pārvaldes vajadzībām”


4. Iepirkuma piešķiršanas metode: iepirkums no Ls 1000 līdz 10000


5. Saņemto piedāvājumu skaits: 3


6. Informācija par uzvarētāju:

Nosaukums


Adrese


Līgumcena Ls
(bez PVN)


SIA „Automobilists”
Reģ.nr.47703002143


Brīvības iela 80,
Preiļi, LV-
5301
Tālr.65322933, 26554719


Ls 3 220,00
(nav PVN maksātājs)


7. Lēmuma pieņemšanas datums: 2009. gada 28. septembris


8. Paziņojuma nosūtīšanas datums: 2009. gada 28. septembris


Ziņas sagatavoja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas locekle Inga Vilcāne, tālr.65322766


Apstiprināja: Preiļu novada domes Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Vladimirs Ivanovs, tālrunis: 65307322


 

Pēdējās izmaiņas: 28.09.2009.