Priekšlikumi siltumenerģijas taupīšanai

22.09.2009.

SIA „Preiļu saimnieks” šobrīd strādā pie jaunu saistošo noteikumu projekta izstrādes par optimāla temperatūras režīma ieviešanu gan Preiļu novada pašvaldības īpašumā un pārvaldīšanā esošajās publiskajās ēkās (skolās, bērnudārzos, iestādēs u.c.), gan daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās. Šādu režīmu ir izdevīgi ieviest arī valsts un privātajos īpašumos.


Noteikumu ieviešanas mērķis ir samazināt siltumenerģijas patēriņu. Aprēķini liecina, ka, ja telpā temperatūra tiek samazināta par 1oC, siltuma patēriņš un līdz ar to maksa par siltumu samazinās par 4% – 5%. Tas ir īpaši svarīgi pašlaik, lai samazinātu budžeta tēriņus pašvaldības sektorā, kā arī iedzīvotāju komunālo maksājumu slogu.


Šāda taupības režīma ieviešanu varēs veikt māju vecākie (kuri Preiļos jau ir 26 mājās) kā arī pašvaldības ēku atbildīgie darbinieki sadarbībā ar SIA „Preiļu saimnieks” speciālistiem, veicot attiecīgas izmaiņas (pārprogrammēt automatizētos siltummezglus vai vienkārši samazināt padeves plūsmu).


Publiskajās ēkās dienas laikā telpu temperatūrai vajadzētu atbilst normatīvu noteiktajam komforta līmenim atkarībā no telpu pielietojuma. Savukārt naktīs, brīvdienās un svētku dienās, kad telpas ir tukšas, var veikt temperatūras samazinājumu līdz 16oC. Temperatūra jāmazina pirms darba laika beigām un jāpaaugstina stundu pirms darba laika sākuma, jo temperatūras līmenis parasti stabilizējas apmēram 1 stundas laikā. Vienlaikus ar apkuri jāsamazina arī karstā ūdens temperatūru līdz 25oC. Protams, temperatūru nepazeminās telpās, kurās cilvēki uzturas un strādā visu diennakti, piemēram, aprūpes iestādēs u.tml.


Ieviešot optimālo temperatūras režīmu dzīvojamajās mājās, dienā vēlams uzturēt telpu temperatūru aptuveni 20oC robežās, savukārt naktīs jau pēc plkst. 22.00 to var pazemināt līdz 17oC. Šādos gadījumos krasā temperatūras pazemināšana nebūs jūtama, jo telpu norobežojošās konstrukcijas, kā arī mēbeles telpās ir ar lielu siltuma inerci, kas telpai atdod savu dienā uzkrāto siltumu. No rīta apkures temperatūru līdz komforta līmenim varētu pacelt no plkst. 6.00.


Kastā ūdens temperatūra dzīvojamajā mājā dienas laikā būtu jāuztur robežās no 50oC līdz 52oC, naktīs uz neilgu laiku, piemēram, no plkst. 24.00 – 4.00, karstā ūdens temperatūru varētu pazemināt līdz 25 oC. Ja dzīvojamajās mājās lieto dušu, tad temperatūru drīkst samazināt tikai līdz 40oC. Lai izvairītos no dažādām nevēlamām baktērijām, kas bīstamas cilvēku veselībai, karstajam ūdenim temperatūru nedrīkst ilgstoši uzturēt zem 50oC atzīmes. Karstā ūdens temperatūras paaugstināšanu līdz dienas līmenim ir jāparedz ap plkst. 6.00.


Šāda racionāla siltuma izmantošana dos visai ievērojamu ekonomisko efektu, kas īpaši būtu nozīmīgs šīsdienas ekonomiskajā situācijā. Izdevumus ir iespējams samazināt, ir jāmāk tikai šīs iespējas saskatīt un realizēt.


Jānis Mūrnieks,
SIA „Preiļu saimnieks” valdes priekšsēdētājs

Pēdējās izmaiņas: 22.09.2009.