Noslēgusies ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve

03.09.2009.


2009. gada 3. septembrī noslēdzās ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve Preiļos. Šie darbi tika veikti projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos” līguma „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos” ietvaros. Projekts tika īstenots ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansiālo līdzdalību. Kopējā līguma summa ir 1 289 794 eiro ar PVN (66% Kohēzijas fonda līdzekļi, bet atlikušo summu sedz valsts un pasūtītājs- SIA „Preiļu saimnieks”). Ūdens atdzelžošanas stacijas izbūves darbus veica A/S „K&H”. Darbu noslēguma fāzē atklājās dažas tehniskas nepilnības, kuras būvuzņēmējiem bija jānovērš, tāpēc arī projekta noslēgums nedaudz aizkavējās. Nepilnības tika novērstas un līdz ar to projekts noslēdzās


Projekta ietvaros izveidoti jauni ūdens ņemšanas urbumi, uzstādītas jaunas tehnoloģiskās iekārtas, izbūvēts jauns ūdens rezervuārs, veikts atdzelžošanas stacijas remonts, teritorijas labiekārtošana, izbūvēts jauns ūdens rezervuārs. Saskaņā ar līgumu vēl divus mēnešus turpināsies iekārtu ieregulēšanas darbi. Būvuzņēmēja veikto rekonstrukcijas darbu garantijas laiks ir divi gadi.


Jau pirms oficiālo dokumentu parakstīšanas un projekta noslēguma dzeramais ūdens Celtnieku ielas, Rēzeknes ielas un centra masīvu iedzīvotājiem tika piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas. Pašvaldībā ir arī saņemtas vairāku iedzīvotāju pozitīvas atsauksmes par ūdens kvalitāti un arī SIA „Preiļu saimnieks” speciālisti, kopš ūdens klientiem tiek piegādāts no jaunās atdzelžošanas stacijas, nav saņēmuši sūdzības par ūdens kvalitāti. Iepriekš sūdzību par sliktu ūdens kvalitāti bija diezgan daudz.

 

Pēdējās izmaiņas: 23.10.2018.