Apstiprina Ikmēneša līdzdalības maksājums interešu izglītības programmās 2009./2010.mācību gadā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā

10.09.2009.

2009. gada 10. septembrī Preiļu novada domes deputāti nolēma: „Apstiprināt kārtību, kādā tiek iekasēts līdzdalības maksājums interešu izglītības programmās Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā. Noteikt 2009./2010.mācību gadā vienam audzēknim ikmēneša līdzdalības maksājumu interešu izglītības programmās. Noteikt profesionālās meistarības pilnveides kursu dalības maksu vienai personai līdz Ls 4 stundā. Noteikt maksu par Preiļu novada bērnu un jauniešu centra sniegtajiem maksas pakalpojumu veidiem un to izcenojumiem.”


Līdzdalības maksājumi ir tādā pat līmenī, kā iepriekšējo gadu.


Ikmēneša līdzdalības maksājums interešu izglītības programmās 2009./2010.mācību gadā Preiļu novada bērnu un jauniešu centrā


Hobijdarbnīca    Ls 1,20
Darbnīca „Es protu”    Ls 1,20
Dambrete    Ls 1,20
Mūzikas studijas popgrupa „Lāsītes”    Ls 1,20
Mūzikas studijas vokālā grupa „Rasa”    Ls 1,20
Frizierstudija    Ls 2,00
Zīmēšanas pulciņš    Ls 2,00
Deju studijas sākumskolas grupa „Deju MiX”    Ls 2,00
Ritma deju grupa „Elīze”    Ls 2,00
Mūzikas studijas pirmsskolas grupa „Mazās lāsītes”    Ls 4,00
Deju studijas pirmsskolas grupa „Peciņas”    Ls 4,00
Datorklubs    Ls 4.00
Angļu valodas pulciņš    Ls 5,60
Estētikas skoliņa „Ābecīte”    Ls 5,60

Pēdējās izmaiņas: 10.09.2009.