Lauku atbalsta dienesta paziņojums

16.10.2009.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumam “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” saskaņā ar 2009.gada 14.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 783 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku un zivsaimniecības attīstībai” un 2008.gada 8.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 „ Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai Latvijas lauku attīstības programmas pasākuma “Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” ietvaros”.


Trešās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2009.gada 16.oktobra līdz 2009.gada 16.novembrim.


Trešās kārtas pieejamais publiskais finansējums ir 10 000 000 LVL (desmit miljonu latu). 


Kārtā iesniegto projektu iesniegumu projektu īstenošanas beigu datums ir divu gadu laikā no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapa un metodiskie norādījumi tās aizpildīšanai ir atrodami mājas lapā www.lad.gov.lv, sadaļā – ES atbalsts.
 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Centrālajā aparātā Rīgā, Republikas laukumā 2, 816. kabinetā, tālr. 67027128, 67027399.


 

Pēdējās izmaiņas: 16.10.2009.