Lauku atbalsta dienests uzsācis apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesnieguma veidlapu izsniegšanu

23.09.2009.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Lauku atbalsta dienests
Republikas laukums 2, Rīga, LV – 1981. Tālr. 67027542,
fakss 67027120, e-pasts:
lad@lad.gov.lv


Lauku atbalsta dienests (LAD) aicina lauksaimniekus, kuri 2006.gadā ir uzņēmušies saistības saskaņā ar Lauku attīstības plāna pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” nosacījumiem, pieteikties atbalsta saņemšanai.


No 31.augusta LAD uzsācis iesnieguma veidlapu izsniegšanu reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs (RLP). Veidlapu var saņemt, uzrādot LAD klienta reģistrācijas numuru.


Lai saņemtu maksājumu, līdz 2009.gada 2.oktobrim pretendentam RLP jāiesniedz  aizpildīta iesnieguma veidlapa – “Pasākuma “Agrovide” apakšpasākuma “Erozijas ierobežošana” iesniegums 2009.gadā”. Papildus jāiesniedz arī lauku bloku kartes ar precīzi iezīmētām platībām, neatkarīgi no tā, vai platība tiek pieteikta uz atbalstu, vai arī – kā platība bez atbalsta.


Pretendējot uz atbalstu, lauksaimniekam, kurš jau ir uzņēmies saistības apakšpasākumā “Erozijas ierobežošana”, jāņem vērā divi svarīgi nosacījumi. Pirmais – laika posmā no 15.novembra līdz 1.martam vismaz 70% no saimniecības lauksaimniecībā izmantojamās zemes jābūt aizņemtai ar zaļajām platībām. Otrais – platības, par kurām saistības uzņemtas 2006.gadā, turpmāk samazināt nedrīkst un tās atkārtoti jāpiesaka atbalstam katru gadu saistību perioda laikā.


LAD lūdz ņemt vērā, ka, aizpildot lauku bloku karti, lauksaimniekam ir skaidri jāiezīmē visu savā saimniecībā esošo lauksaimniecībā izmantojamo zemi, t.i., erozijas ierobežošanas saistību platību, kā arī tās platības, kuras uz erozijas ierobežošanas atbalstu nepretendē.


Ja lauksaimnieks uz atbalstu platību maksājumiem pieteicies elektroniski, un tagad iesniegumā pieteikto lauku atrašanās vieta un to platības nav mainītas, salīdzinot ar iepriekš sniegto un lauku bloku kartē norādīto informāciju, lauku bloku kartes atkārtoti nav jādrukā un jāiesniedz.
Erozijas ierobežošanas mērķis – veicināt erozijas samazināšanu, palielinot veģetācijas noklāto platību proporciju lauksaimniecībā izmantojamās zemēs, kā arī veicināt augsnē augu barības vielu saglabāšanos.


Sīkāka informācija par šo apakšpasākumu atrodama LAD mājas lapā – www.lad.gov.lv – ES atbalsta sadaļā Lauku attīstības plāna pasākumi.


ES tiešo maksājumu departamenta
Agrovides un ražošanas maksājumu daļa
Tālr. 67027880


LAD Sabiedrisko attiecību speciāliste
Vineta Jansone
Tālr. 67027384


 

Pēdējās izmaiņas: 23.09.2009.